Τα θέματα που αφορούν τον τομέα της υγείας στην Ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή


Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά την 7η συνεδρίαση την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016, θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα θέματα που άπτονται με τον τομέα της υγείας:

- Ο περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007.

- Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων

Συμβάντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016

- Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016.

- Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξιδίου του Θείου, Διοξιδείου του Αζώτου και Οξειδίων του Αζώτου, Σωματιδίων, Μολύβδου, Μονοξιδίου του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016.

- Οι περί Εγγραφής Ψυχολόγων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2016.

-Οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Κανονισμοί του 2016.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
112