Προαγωγές σε μόνιμες θέσεις Υγειονομικού Λειτουργού Α΄, Ιατρικές Υπηρεσίες

12 Σεπ 2019


ΕΔΥ: Προαγωγές σε Υγειονομικό Λειτουργό Α΄, Ιατρικές Υπηρεσίες

09 Σεπ 2019


ΕΔΥ: Προαγωγές σε Βοηθό Διευθυντή για το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών

07 Σεπ 2019


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θεση Ανώτερου Χημικού, στο Γενικό Χημείο

07 Αυγ 2019


Αναδρομική προαγωγή

26 Ιουλ 2019


ΕΔΥ: Αναδρομική προαγωγή

20 Ιουν 2019


ΕΔΥ: Προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες

15 Απρ 2019


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Πρώτο Ειδικό Ψυχολόγο, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

10 Απρ 2019


ΕΔΥ: Πλήρωση κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος στη Δερματολογία

04 Απρ 2019


ΕΔΥ: Πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος για το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών

04 Απρ 2019

Newsletter