Προαγωγή σε μόνιμη θέση Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας Α’, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας

06 Νοε 2022 - 13:24


ΕΔΥ: Προαγωγή σε μόνιμη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού Α΄, Κλάδος Ψυχικής Υγείας

06 Νοε 2022 - 13:14


ΕΔΥ: Προαγωγές σε μόνιμες θέσεις Νοσηλευτικού Λειτουργού Α΄, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος

06 Νοε 2022 - 13:06


ΕΔΥ: Προαγωγές σε μόνιμες θέσεις Νοσηλευτικού Λειτουργού Α΄, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος

06 Νοε 2022 - 13:06


ΕΔΥ: Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες στην Καρδιολογία

18 Οκτ 2022 - 19:30


Προαγωγή σε Βοηθό Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες στην ειδικότητα Καρδιολογίας

18 Οκτ 2022 - 18:59


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος Παιδοψυχιατρικής, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

02 Οκτ 2022 - 18:35


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος στη Νεφρολογία

02 Οκτ 2022 - 18:08


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, στην Παιδιατρική

02 Οκτ 2022 - 17:56


Προαγωγές στη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

18 Σεπ 2022 - 17:54


Newsletter