ΕΔΥ: Προαγωγή σε Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος στην ειδικότητα της Αιματολογίας

12 Αυγ 2021 - 15:24


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος στην ειδικότητα της Οφθαλμολογίας

12 Αυγ 2021 - 15:22


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος στην ειδικότητα της Πλαστικής Χειρουργικής

12 Αυγ 2021 - 15:19


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής

12 Αυγ 2021 - 15:19


ΕΔΥ: Πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Ανώτερου Υγειονομικού Επιθεωρητή, 2ης Τάξης

06 Αυγ 2021 - 13:25


ΕΔΥ: Πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Φυσιοθεραπευτή

06 Αυγ 2021 - 13:21


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες στην ειδικότητα της Παιδιατρικής

23 Ιουλ 2021 - 07:25


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας

23 Ιουλ 2021 - 07:22


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες στην ειδικότητα της Νεφρολογίας

23 Ιουλ 2021 - 07:17


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες στην ειδικότητα της Ακτινολογίας

23 Ιουλ 2021 - 07:12

Newsletter