Αφυπηρετήσεις από το Υπουργείο Υγείας 10 Μαρτίου 2023

11 Μαρ 2023 - 11:17


ΕΔΥ: Αναδρομικοί διορισμοί από το 2016 σε μόνιμες θέσεις Χημικού, Γενικό Χημείο του Κράτους

05 Μαρ 2023 - 19:35


ΕΔΥ: Διορισμοί σε τρεις μόνιμες θέσεις Υγειονομικού Λειτουργού, Ιατρικές Υπηρεσίες

26 Φεβ 2023 - 20:03


ΕΔΥ: Προαγωγές σε 8 μόνιμες θέσεις Ανώτερου Φαρμακοποιού, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

19 Φεβ 2023 - 16:54


ΕΔΥ: Προαγωγή σε μόνιμη θέση Ανώτερου Βοηθού Οδοντιατρείου, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

19 Φεβ 2023 - 16:49


ΕΔΥ: Προαγωγές σε θέσεις Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου Α΄, Ιατρικές Υπηρεσίες

19 Φεβ 2023 - 16:46


ΕΔΥ: Προαγωγή σε μόνιμη θέση Διευθυντή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας

19 Φεβ 2023 - 16:40


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέσης Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτή, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας

19 Φεβ 2023 - 16:38


Προαγωγή σε μόνιμη θέση Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας Α’, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας

06 Νοε 2022 - 13:24


ΕΔΥ: Προαγωγή σε μόνιμη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού Α΄, Κλάδος Ψυχικής Υγείας

06 Νοε 2022 - 13:14


Newsletter