ΕΔΥ: Προαγωγή σε Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες στην ειδικότητα της Παιδιατρικής

23 Ιουλ 2021 - 07:25


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας

23 Ιουλ 2021 - 07:22


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες στην ειδικότητα της Νεφρολογίας

23 Ιουλ 2021 - 07:17


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες στην ειδικότητα της Ακτινολογίας

23 Ιουλ 2021 - 07:12


Προαγωγές στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

18 Ιουλ 2021 - 20:21


Τερματισμός αποσπάσεων μόνιμων Νοσηλευτικών Λειτουργών

25 Ιουν 2021 - 12:30


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος στην ειδικότητα Χειρουργικής Αγγείων

16 Ιουν 2021 - 17:48


Προαγωγές σε θέσεις Ανώτερου Χημικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους

06 Ιουν 2021 - 19:41


Προαγωγή σε Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ψυχιατρικής

06 Ιουν 2021 - 19:31


Αναδρομική προαγωγή θέσης Προϊστάμενου Υγειονομικής Υπηρεσίας

02 Ιουν 2021 - 21:55

Newsletter