ΕΔΥ: Προαγωγές σε 3 θέσεις Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος

30 Νοε 2021 - 18:25


ΕΔΥ: Προαγωγές σε θέση Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικος Κλάδος

30 Νοε 2021 - 18:16


ΕΔΥ: Προαγωγές στη θεση Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλ. Κλάδος Ψυχικής Υγείας

30 Νοε 2021 - 17:51


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος στην Μαιευτική-Γυναικολογία

30 Νοε 2021 - 17:46


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Βοηθό Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Παθολογιας (2)

09 Νοε 2021 - 10:35


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Βοηθό Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Παθολογίας (1)

09 Νοε 2021 - 10:32


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Βοηθό Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος,στην ειδικότητα της Νεφρολογίας (2)

07 Νοε 2021 - 16:28


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Βοηθό Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, στην ειδικότητα της Νεφρολογίας (1)

07 Νοε 2021 - 16:21


ΕΔΥ: Προαγωγές σε θέσεις Πρώτου Υγειονομικού Επιθεωρητή

24 Οκτ 2021 - 18:11


ΕΔΥ: Προαγωγές σε θέσεις των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών

24 Οκτ 2021 - 18:06


Newsletter