ΕΔΥ: Διορισμοί με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος

16 Απρ 2021 - 13:11


ΕΔΥ: Προαγωγές Ιατρικών Λειτουργών

16 Απρ 2021 - 12:43


ΕΔΥ: Προαγωγές ανανδρομικά, σε θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος στην Παθολογία

27 Μαρ 2021 - 14:11


Αφυπηρετήσεις από τη Δημόσια Υπηρεσια-Υπ. Υγείας

26 Μαρ 2021 - 11:58


Προαγωγές- Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

26 Μαρ 2021 - 11:49


9 κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

17 Μαρ 2021 - 13:54


ΕΔΥ: Προαγωγές σε 2 μόνιμες θέσεις Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας Α΄

13 Φεβ 2021 - 20:46


ΕΔΥ: Προαγωγή σε μόνιμη θέση Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Ψυχικής Υγείας

13 Φεβ 2021 - 20:42


ΕΔΥ: Προαγωγές σε 9 μόνιμες θέσεις Νοσηλευτικού Λειτουργού Α΄, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος

13 Φεβ 2021 - 20:39


Η ΕΔΥ ανακοινώνει την αναβολή των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων

18 Δεκ 2020 - 15:59

Newsletter