ΕΔΥ: Πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης (προαγωγής) Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού

24 Ιαν 2020 - 11:58


ΕΔΥ: Πλήρωση 28 κενών μόνιμων θέσεων Νοσηλευτικού Λειτουργού (προαγωγής) Α΄, Κλ. Ψυχικής Υγείας

24 Ιαν 2020 - 11:51


ΕΔΥ: Πλήρωση 16 κενών θέσεων (προαγωγή) Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού

24 Ιαν 2020 - 11:45


ΕΔΥ: Προαγωγές σε Ανώτερο Υγειονομικό Επιθεωρητή, 2ης Τάξης

18 Δεκ 2019 - 16:00


ΕΔΥ: Προαγωγές σε θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Γενικής Χειρουργικής

18 Δεκ 2019 - 15:54


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Βοηθό Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Παθολογικής Ανατομικής

18 Δεκ 2019 - 15:45


ΕΔΥ: Προαγωγές σε θέσεις Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού

18 Δεκ 2019 - 15:37


ΕΔΥ: Προαγωγές σε θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Υπηρεσιών Υγείας

29 Νοε 2019 - 16:11


ΕΔΥ: Προαγωγές

20 Οκτ 2019 - 22:10


ΕΔΥ: Πλήρωση πέντε κενών μόνιμων θέσεων Γενικού Διευθυντή

07 Οκτ 2019 - 19:49

Newsletter