Αποσπάσεις στον ΟΚΥπΥ και ΟΑΥ- 27 Μαρτίου 2020

27 Μαρ 2020 - 12:38


Προκήρυξη μιας θέσης Ιατρικού Λειτουργού- Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

15 Φεβ 2019 - 12:16


Προκήρυξη μιας θέσης Ιατρικού Λειτουργού Ψυχικής Υγείας-Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

15 Φεβ 2019 - 12:14


Προκήρυξη 40 κενών θέσεων Γραφέων- Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

15 Φεβ 2019 - 12:07


Προκήρυξη 60 κενών θέσεων Νοσηλευτικών Λειτουργών-Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

15 Φεβ 2019 - 11:53


Προκήρυξη 33 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

15 Φεβ 2019 - 11:29


    Newsletter