Κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Γενικού Χημείου του Κράτους

09 Δεκ 2022 - 09:41


ΕΔΥ: Προαγωγές σε 5 μόνιμες θέσεις Ανώτερου Χημικού, Γενικό Χημείο

15 Ιουλ 2022 - 13:05


Αιτήσεις για 2 κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Χημικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους

05 Ιουν 2022 - 20:30


Πρόσληψη Εργοδο­τουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους

30 Ιαν 2022 - 16:21


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Πρώτου Χημικού, Γενικό Χημείο

29 Ιουν 2020 - 17:52


Τα αποτελέσματα ελέγχου του Χημείου στα παγωτά που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά

08 Ιουλ 2019 - 13:40


Πρωτόκολλο συνεργασίας Γενικού Χημείου με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων της Ελλάδας

01 Μαρ 2019 - 18:02


Επικύρωση Διορισμών

18 Ιαν 2019 - 12:38


Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις αναγκες του Γενικού Χημείου

21 Δεκ 2018 - 12:25


    Newsletter