Διαγωνισμός «Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Νοσηλευτικού Προσωπικού για ενίσχυση των ΤΑΕΠ Παγκύπρια»

22 Φεβ 2019


Προσφορά για αγορά υπηρεσιών από παθολογοανατόμο με εμπειρία στην εξέταση ιατροδικαστικών τεκμηρίων

06 Φεβ 2019


Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας:Κενή θέση προϊσταμένου Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού-Μάρκετιγκ

21 Δεκ 2018


Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας: Κενή θέση προϊσταμένου Μονάδας Διαδικασιών - Δικτύου Ποιοτητας

21 Δεκ 2018


Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας: Κενή θέση προϊσταμένου Μονάδας Αγορών και Προμηθειών

21 Δεκ 2018


Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών από Ιατρό για κάλυψη του Κέντρου Υγείας Παλαιχωρίου

25 Σεπ 2018


Ανανέωσης απόσπασης

01 Ιουν 2018


Υπ. Υγείας: Προκήρυξη διαγωνισμών για την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων για το έτος 2017

29 Απρ 2017


Aγορά υπηρεσιών από ειδικευμένους ιατρούς για κάλυψη αναγκών στα δημόσια νοσηλευτήρια

07 Σεπ 2016

    Newsletter