ΟΚΥπΥ: Προκήρυξη 61 κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών και αίτηση διορισμού

18 Σεπ 2019


ΟΚΥπΥ: Προκήρυξη 150 κενών θέσεων Φροντιστών Υγείας

06 Σεπ 2019


ΟΚΥπΥ: Προκήρυξη 3 κενών θέσεων Εργοθεραπευτών/τριών

06 Σεπ 2019


ΟΚΥπΥ: Προκήρυξη 61 κενών θέσεων ιατρικών Λειτουργών

06 Σεπ 2019


Δεκαεννέα φαρμακεία του ΟΚΥπΥ τερμάτισαν τη λειτουργία τους

02 Σεπ 2019


Κατάλογος κατηγοριών Φαρμάκων και άλλων προϊόντων που έχουν εγκριθεί

01 Σεπ 2019


ΟΚΥπΥ: Τεραματισμός απόσπασης

30 Αυγ 2019


ΟΚΥπΥ: Συμπληρωματική/Διορθωμένη προκήρυξη 5 θέσεων διοικητικών λειτουργών

25 Αυγ 2019


ΟΚΥπΥ: Προκήρυξη 5 κενών θέσεων Λειτουργών Ανθρώπινου Δυναμικού

02 Αυγ 2019


ΟΚΥπΥ: Προκήρυξη 8 θέσεων Λογιστών

02 Αυγ 2019

Newsletter