ΕΜΑ: Η πρώτη θεραπεία COVID-19 για έγκριση από την ΕΕ

26 Ιουν 2020 - 10:02


Ο ΕMA λαμβάνει αίτηση για έγκριση υπό όρους της πρώτης θεραπείας COVID-19 στην ΕΕ

09 Ιουν 2020 - 14:11


ΕΜΑ: Οι ασθενείς να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αναστολείς ACE ή ARBs σύμφωνα με οδηγίες του γιατρού

05 Ιουν 2020 - 13:46


O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστά την επέκταση χορήγησης του φαρμάκου remdesivir

12 Μαι 2020 - 10:23


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων ξεκινά την επανεξέταση του remdesivir για COVID-19

04 Μαι 2020 - 16:28


Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου- Φαρμακοποιοί

25 Απρ 2020 - 11:49


Η Κύπρος στις 20 χώρες που θα λάβουν το Avigan για ενδονοσοκομειακούς ασθενείς COVID-19

07 Απρ 2020 - 17:15


Πρόσληψη Εργοδοτου­μένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του Υπ. Υγείας (Φαρμακοποιοί)

04 Απρ 2020 - 20:51


Ο EMA παρέχει συστάσεις σχετικά με την παρηγορητική χρήση του remdesivir για τον COVID-19

03 Απρ 2020 - 16:24


Θεραπευτική αντιμετώπιση των εξωνοσοκομειακών ασθενών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον κορωνοϊό

03 Απρ 2020 - 14:56

Newsletter