ΣΕΑΚ: Οι ασφαλιστικές εταιρείες παραμένουν δίπλα στους πελάτες τους


Με ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) αναφέρει:

«Η ανακοίνωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) στην οποία αναφέρεται ότι οι πρακτικές εκπροσώπων ασφαλιστικών εταιρειών «στοχεύουν στη δημιουργία κλίματος εκφοβισμού που κάποιοι κύκλοι έντεχνα τροφοδοτούν» εκπλήσσει δυσάρεστα την ασφαλιστική βιομηχανία. Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις και τα υπονοούμενα περί εκφοβισμού.

Ο ΣΑΕΚ, ως θεσμικός εταίρος στο χώρο της Υγείας και της Ασφάλισης, τοποθετείται δημόσια μέσω του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή του, οι οποίοι έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες παραμένουν δίπλα στους πελάτες με τους οποίους διατηρούν συμβόλαια, ανεξαρτήτως της λειτουργίας του ΓεΣΥ. Η θέση των ασφαλιστικών εταιρειών παραμένει σταθερή και αναλλοίωτη από την αρχή: μετά την εισαγωγή του ΓεΣΥ την 1/6/2019, θα συνεχίσουμε με βάση τις ανάγκες της κάθε ασφαλιστικής εταιρείας να συνεργαζόμαστε με όσους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών είναι σε θέση να παρέχουν ιδιωτικές ιατρικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου και κατά συνέπεια να αποζημιώνουμε τους ασφαλισμένους μας για τις απαιτήσεις τους που καλύπτονται από τις ασφαλιστικές τους συμβάσεις.

Με υπεύθυνη στάση, η ασφαλιστική βιομηχανία διατηρεί ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του ΟΑΥ, δηλώνοντας με ξεκάθαρο τρόπο τις απόψεις της, χωρίς οποιαδήποτε υπονοούμενα. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε δηλώσει ρητά ότι απέχουμε από κάθε είδους ένταση και διένεξη. Θα ήταν προς το κοινό συμφέρον όλοι οι φορείς να κάνουν το ίδιο, κρατώντας τις θέσεις και τις αιτιάσεις τους στο πλαίσιο της τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter851