ΠΑΣΥΝΟ: Όχι στην τοποθέτηση νοσηλευτών στην κατηγορία λυκειακών και μεταλυκειακών εργαζομένων


Την αντίθεσή της για την τοποθέτηση των νοσηλευτών στην κατηγορία λυκειακών και μεταλυκειακών εργαζομένων στο δημόσιο και όχι στους εργαζομένους με πανεπιστημιακά προσόντα όπου και θα έπρεπε να ανήκουν, εξέφρασε σήμερα η ΠΑΣΥΝΟ, στη διάρκεια της πρώτης συνάντησης με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με θέμα τις μεταρρυθμίσεις στην δημόσια υπηρεσία.

Σε ανακοίνωσή της, η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών επισημαίνει τα πιο κάτω:

«Στην συγκεκριμένη συνάντηση η ΠΑΣΥΝΟ αρχικά εξέφρασε την δυσαρέσκεια της για το γεγονός ότι δεν καλέστηκε στη διαβούλευση για τη δημιουργία των συγκεκριμένων νομοσχεδίων που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια υπηρεσία. Αναφορά έγινε και στο άρθρο 27 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε όπου θα πρέπει να «εξασφαλίζεται στους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους τους, στα ενδεδειγμένα επίπεδα, εγκαίρως ενημέρωση και διαβούλευση, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές».

Επί των νομοσχεδίων, η ΠΑΣΥΝΟ μέσω του αντιπροέδρου της Παναγιώτη Γεωργίου που ήταν στη συνάντηση έθεσε το μείζον θέμα που απασχολεί έντονα την Συντεχνία και αφορά τον τρόπο αξιολόγησης των νοσηλευτών και την αντίθεση της για την τοποθέτηση των νοσηλευτών στην κατηγορία λυκειακών και μεταλυκειακών εργαζομένων στο δημόσιο και όχι στους εργαζομένους με πανεπιστημιακά προσόντα όπου και θα έπρεπε να ανήκουν.

Τέλος αναφορά έγινε και για την σύνδεση του ΑΕΠ με το κρατικό μισθολόγιο εξηγώντας και τους λόγους γιατί αυτή η απόφαση θεωρείται λανθασμένη από την ΠΑΣΥΝΟ.Ζητήθηκε επίσης η επιστροφή των αποκοπών που έχουν γίνει στους μισθούς και αφορούσαν αποκοπές λόγω οικονομικής κρίσης.

Οι ολοκληρωμένες θέσεις επί όλων των νομοσχεδίων οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΠΑΣΥΝΟ από τις 14/10/2015 στο http://www.pasyno-cyprus.com/mrythy.htm έχουν ήδη δοθεί στην Βουλή και σε όλα τα αρμόδια σώματα καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΣΥΝΟ».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter259