Νέος σύνδεσμος για νοσηλευτές - συναφείς επαγγελματίες καρδιολογίας στην Ευρ. Καρδιολογική Εταιρεία


ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ*

Στο μεγαλύτερο Καρδιολογικό συνέδριο στον κόσμο, με περισσότερους από 32000 συμμετέχοντες, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου συνδέσμου για τους Νοσηλευτές και άλλους συναφείς επαγγελματίες καρδιολογίας. Η δημιουργία του νέου Συνδέσμου ως ένα από τα μεγαλύτερα σώματα στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, αντανακλά τη συνεχή ανάπτυξη και αυξανόμενη αναγνώριση του ρόλου των νοσηλευτών και συναφων επαγγελματιών στη φροντίδα ατόμων με καρδιαγγειακά νοσήματα. Υπό την Προεδρία της Δρος Αικατερίνης Λαμπρινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, το διοικητικό συμβούλιο με περισσότερα από 3000 μέλη σε όλο τον κόσμο είχε ως στόχο να στηρίξει, τόσο τους ερευνητές καρδιολογικής νοσηλευτικής και συναφών επαγγελμάτων, όσο και τους κλινικούς νοσηλευτές καρδιολογίας. Μέχρι σήμερα έχει επιτύχει τη δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου ετήσιου συνεδρίου, το EUROHEARTCARE, την έκδοση ενός από τα καλύτερα επιστημονικά περιοδικά νοσηλευτικής, το European Journal of Cardiovascular Nursing, τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων επαγγελματικής και ακαδημαϊκής ανάπτυξης.

Η νέα πρόεδρος του συνδέσμου, Δρ Tina Birgitte Hansen από τη Δανία, επισημαίνει ότι αυτό θα δώσει τη δυνατότητα ισότιμης συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών καρδιολογίας στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία για το σχεδιασμό καλύτερων προγραμμάτων διαχείρισης των ατόμων με καρδιαγγειακά νοσήματα. Προσκαλούμε τους νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας καρδιολογίας, όπως οι φυσιοθεραπευτές, κλινικοί φαρμακοποιοί, ψυχολόγοι και διατροφολόγοι, να γίνουν μέλη του νέου συνδέσμου (Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions – ACNAP)( https://www.escardio.org/Sub-specialty-communities/Association-of-Cardiovascular-Nursing-&-Allied-Professions??hit=metanav)

*Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου,
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
98