Η πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου


Ένα σημαντικό σκαλοπάτι στην ανοδική πορεία εξέλιξής της

ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΙΚΟΛΑ ΔΙΕΤΗ*

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, με απόφασή του τον Ιούλιο του 2015, ενέκρινε, με βάση αντίστοιχη Ευρωπαϊκή οδηγία, τη δημιουργία του φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε). Ο συγκεκριμένος φορέας έχει ως κύρια αρμοδιότητα την αξιολόγηση, διασφάλιση και αναγνώριση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται στους φοιτητές κάθε προγράμματος σπουδών σε οποιοδήποτε ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων σπουδών στην Ιατρική.

Η αξιολόγηση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών στην Ιατρική και για τις τρεις Ιατρικές Σχολές που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα γίνει από το ΔΙ.Π.Α.Ε μέσα από καθορισμένη διαδικασία πιστοποίησης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ποιότητας, τα περισσότερα εκ των οποίων ορίζονται από τo Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πιστοποίησης της Ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (European Νetwork in Quality Assurance).

Όμως, λόγω των ιδιαίτερων στοιχείων, απαιτήσεων και συνθηκών που υπάρχουν και διακρίνουν την ιατρική εκπαίδευση από τα άλλα πεδία επιστημονικής εκπαίδευσης, έχει αναγνωρισθεί ότι χρειάζονται εξειδικευμένα και αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης, υψηλά πρότυπα ποιότητας, καθώς και εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στον τομέα αξιολόγησης της ιατρικής εκπαίδευσης από τη μεριά του φορέα πιστοποίησης. Αυτά τα στοιχεία θα παρέχει στον ΔΙ.Π.Α.Ε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιατρικής Εκπαίδευσης, γνωστή και ως WFME (World Federation for Medical Education), η οποία σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Παγκόσμια Εταιρεία Ιατρικής, θέτει και εξελίσσει τα υψηλότερα πρότυπα ιατρικής εκπαίδευσης παγκοσμίως.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία ήδη από τα μέσα του 2015 σχεδίαζε την εθελοντική της συμμετοχή σε διαδικασία διεθνούς πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών της, προσβλέπει με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση στην προγραμματισμένη πλέον διαδικασία πιστοποίησης από την WFME. Μία διαδικασία που όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία, αφενός θα επιβεβαιώσει την υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους Κύπριους και Ελλαδίτες φοιτητές της Σχολής εδώ και 4 χρόνια, αφετέρου θα χρησιμοποιηθεί ως ένα πολύτιμο εργαλείο συνεχούς εξέλιξης και ταχείας ανάπτυξης της μοναδικής δημόσιας Ιατρικής Σχολής της χώρας μας.

H συνολική πορεία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας της, έχει δείξει ότι όχι μόνο έχει σταθεί επάξια, σε υψηλό επίπεδο, στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας, όπως αρμόζει σε μία Ιατρική Σχολή, αλλά και σε αρκετά πεδία έχει ξεπεράσει τις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ήρθε πρώτη στον αριθμό υποψήφιων εισακτέων που την είχαν ως πρώτη επιλογή στις αιτήσεις τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις το 2016, γεγονός που αναδεικνύει την απόλυτη εμπιστοσύνη της Κυπριακής κοινωνίας. Οι εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής που βρίσκονται στο ανακαινισμένο κτήριο του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Κλινικής Ιατρικής (Σ.Ε.Κ.Κ.Ι.), είναι από τα πιο σύγχρονα της χώρας στην ιατρική εκπαίδευση, παρέχοντας ένα ελκυστικό και παραγωγικό περιβάλλον μάθησης και μελέτης στους φοιτητές. Το τρέχον πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει σύγχρονες μεθόδους αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας, οι οποίες προσφέρουν άμεση και σε προσωπικό επίπεδο καθοδήγηση στους φοιτητές λόγω του μικρού αριθμού τους ανά τμήμα, γεγονός που θεωρείται σήμερα ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα στην ιατρική εκπαίδευση. Η ποιότητα αυτής της εκπαίδευσης αποδεικνύεται όχι μόνο από τις θετικές εσωτερικές αξιολογήσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου και τις ενθαρρυντικές εκθέσεις της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ιατρικής Σχολής, αλλά κυρίως από τις θετικές αξιολογήσεις που καταθέτουν οι ίδιοι οι φοιτητές της Σχολής για το ακαδημαϊκό προσωπικό και τη λειτουργία της Σχολής στο σύνολό της.

Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου βαδίζει στο σωστό δρόμο και δικαιούται τη συνεχή στήριξη της πολιτείας και των πολιτών της για να φτάσει στον τελικό διπλό στόχο της, που δεν είναι άλλος από την αποφοίτηση ικανών μελλοντικών ιατρών και η σημαντική συνεισφορά στη βελτίωση της παρεχόμενης υγείας στη χώρα μας. Η επιτυχής πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών από τον ΔΙ.ΠΑ.Ε βάσει των προτύπων ποιότητας του WFME, θα επιβεβαιώσει και θα επιβραβεύσει αυτή την πορεία, θέτοντας τον πήχη ακόμη πιο ψηλά για το μέλλον.

Είναι δεδομένο ότι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, όπως άλλωστε ισχύει σε όλες τις Ιατρικές Σχολές του κόσμου. Κανένας εκπαιδευτικός οργανισμός, πόσο μάλλον μία δημόσια Ιατρική Σχολή μόλις τεσσάρων ετών, δεν μπορεί να αξιώνει δάφνες «τελειότητας» και δεν δικαιούται να αντιστέκεται σε οποιοδήποτε βήμα προόδου. Το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό της Σχολής εργάζονται ακατάπαυστα και πέραν των τυπικών υποχρεώσεών τους για την ανάπτυξη της Σχολής σε όλα τα επίπεδα. Είναι αυτονόητο ότι την ίδια επιμονή και ετοιμότητα χρειάζεται να δείξει και η πολιτεία από τη μεριά της, για ουσιαστικά θέματα λειτουργίας μίας δημόσιας Ιατρικής Σχολής που χρειάζονται νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως είναι η λειτουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Οι στόχοι του Πανεπιστημίου Κύπρου για την ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής τα επόμενα χρόνια είναι φιλόδοξοι και εφικτοί, όπως αρμόζει στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. Συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων ιατρικών σπουδών, την πλήρη στελέχωση με καταξιωμένους ακαδημαϊκούς σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, την δυναμική παρουσία σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, νέες υπερσύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις στην Πανεπιστημιούπολη, την ίδρυση νέων κέντρων αριστείας (όπως ένα σύγχρονο Κέντρο Ιατρικής Προσομοίωσης) και διεθνείς συνεργασίες στον τομέα της ιατρικής εκπαίδευσης. Αυτή η δυναμική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου προς το μέλλον την κάνει να ξεχωρίζει σημαντικά, αφού αυτή η πορεία της θα την καταξιώσει εν τέλει ως ένα σημαντικό πυλώνα στο εξελισσόμενο δημόσιο σύστημα υγείας της Κύπρου. Σε αυτό το περιβάλλον εξέλιξης, εκπαιδεύονται και εκκολάπτονται οι μελλοντικοί λαμπροί ιατροί της Κύπρου μας, από φιλόδοξους και ικανούς ακαδημαϊκούς που εργάζονται σκληρά, με αίσθημα ευθύνης και με καθημερινή αυταπάρνηση.

Είναι σαφές λοιπόν ότι η πορεία προς την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της δημόσιας Ιατρικής Σχολής της χώρας μας, για την οποία όλοι εργαζόμαστε, καθώς και η απρόσκοπτη ανάπτυξή της, εξυπηρετούν στο ακέραιο τα συμφέροντα και τις απαιτήσεις όλων των πολιτών της χώρας, και ειδικά των ασθενών της, αφού μία ισχυρή και σύγχρονη δημόσια Ιατρική Σχολή θα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και στη βελτίωση της υγείας των Κυπρίων. Η στήριξη της κοινωνίας της Κύπρου στην πορεία αυτή είναι δεδομένη και εκφράζεται καθημερινά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και η ουσιαστική στήριξη όλου του πολιτικού φάσματος της χώρας και των διάφορων θεσμών της προς την επιτυχή ολοκλήρωση της ανάπτυξης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτή τη δυναμική πορεία προς το μέλλον θα πρέπει να συνταχθούμε όλοι μαζί γύρω από αυτό τον, αυτονόητα, κοινό σκοπό.

*Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Leicester της Μ. Βρετανίας και Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι κάτοχος πιστοποιητικού Εφαρμογής Κανόνων Ποιότητας Ανώτερης Εκπαίδευσης (APPQMR) από τις Η.Π.Α. και έχει εμπειρία στον συντονισμό πιστοποίησης ποιότητας του προγράμματος σπουδών της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τασμανίας στην Αυστραλία. Εκπροσωπεί την Ιατρική Σχολή στο Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
516