Ενημέρωση Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου για την παράνομη άσκηση της Οδοντιατρικής


Με ανακοίνωσή του ο Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος (Π.Ο.Σ) αναφέρει ότι «παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου με δημοσιεύσεις άρθρων και παρουσιάσεις στα ΜΜΕ για ενημέρωση του κοινού, εντούτοις η παράνομη άσκηση της Οδοντιατρικής συνεχίζεται και άρχισε να λαμβάνει και στην Κύπρο διαστάσεις παρόμοιες με αυτές του εξωτερικού.

Στον «Περί Οδοντιάτρων Νόμο» και στους «Κανονισμούς Δεοντολογίας» μας αναφέρεται ξεκάθαρα ότι:

«Κανένας δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του Οδοντίατρου εάν δεν έχει σε ισχύ την ετήσια άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος»,

και,

«Απαγορεύεται εις τον Οδοντίατρον να συγκαλύπτει δια του ονόματός του ή να προστατεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπον πρόσωπον ή πρόσωπα ασκούντα παρανόμως την Οδοντιατρικήν. Επίσης απαγορεύεται εις τον Οδοντίατρον να επιτρέπει εις βοηθούς του να εργάζονται επί ασθενών».

Το αποτέλεσμα εκτέλεσης εργασιών στο στόμα από μη-οδοντίατρους είναι να λαμβάνει ο ανυποψίαστος ασθενής μειωμένη οδοντιατρική φροντίδα, καθώς επίσης και κάκιστης ποιότητας θεραπεία για τις παθήσεις των δοντιών και της στοματικής κοιλότητας.

Πώς ασκείται παράνομα η Οδοντιατρική;

Η παράνομη άσκηση της Οδοντιατρικής είναι πολυδιάστατη και πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους. Πιο κάτω συνοψίζονται οι κυριότερες μορφές της παρανομίας αυτής:

(α) Άτομα μη-Οδοντίατροι τα οποία διατηρούν δικό τους χώρο και παρουσιάζονται ως Οδοντίατροι

Κάποια άτομα που δεν είναι οδοντίατροι –κυρίως αλλοδαποί- λειτουργούν παράνομα «συνοικιακά οδοντιατρεία» στα οποία εξυπηρετούν κυρίως ομοεθνείς τους αλλά και ντόπιους της γειτονιάς.

(β) Άτομα μη-Οδοντίατροι τα οποία εργάζονται σε ασθενείς υπό την συγκάλυψη του Οδοντίατρου

Παρόλες τις προειδοποιήσεις μας, συνεχίζεται το φαινόμενο μη-Οδοντίατροι οι οποίοι υπό την ανοχή/συγκάλυψη του εργοδότη τους εργάζονται σε ανυποψίαστους ασθενείς και παιδιά. Αυτό μπορεί να συμβαίνει:

(i) Σε Οδοντιατρεία

O Οδοντίατρος σπουδάζει και εκπαιδεύεται για τουλάχιστον 5 χρόνια και εξετάζεται επί παντός θέματος πριν εξουσιοδοτηθεί να εργαστεί.

Είναι ανεπίτρεπτο λοιπόν, σε κάποια οδοντιατρεία οι βοηθοί των Οδοντιάτρων να αφήνονται να εκτελούν καθαρισμό των δοντιών, να κάνουν προληπτικές ή και κανονικές εμφράξεις (σφραγίσματα), να κάνουν ακτινογραφίες, να παίρνουν αποτυπώματα δοντιών (μέτρα), και άλλες οδοντιατρικές πράξεις.

(ii) Σε Ορθοδοντικά Ιατρεία

Ο Ειδικός Ορθοδοντικός πέραν των 5 χρόνων που απαιτούνται για να γίνει Οδοντίατρος, εξειδικεύεται για άλλα τουλάχιστον 3 χρόνια ούτως ώστε να εγκριθεί να ασκήσει την Ειδικότητα του.

Είναι ανεπίτρεπτο, όταν σε κάποια Ορθοδοντικά Ιατρεία οι βοηθοί των Ορθοδοντικών που δεν είναι ούτε Οδοντίατροι ούτε Ορθοδοντικοί να αφήνονται να εργάζονται στο στόμα και να τοποθετούν άγκιστρα (σιδεράκια) και ορθοδοντικά σύρματα, να παίρνουν αποτυπώματα δοντιών (μέτρα), να τοποθετούν σταθεροποιήσεις, να καθαρίζουν δόντια με περιστροφικά εργαλεία (τροχός), και άλλες συναφείς ορθοδοντικές εργασίες.

(γ) Υποστατικά όπου προσφέρονται οδοντιατρικές θεραπείες σε «προσιτές τιμές»

Αυτά τα υποστατικά είναι πρόχειροι χώροι και ο ασθενής δυστυχώς πηγαίνει οικειοθελώς, έχοντας επίγνωση τού ότι θα λάβει μειωμένη και κακής ποιότητας «οδοντιατρική» φροντίδα έναντι «συμφέρουσας τιμής».

Σε αυτούς τους χώρους (π.χ. ινστιτούτα αισθητικής, απλά μαγαζιά, κλπ) εκτελούνται κάποιες οδοντιατρικές εργασίες, όπως είναι η λεύκανση των δοντιών, η επικόλληση μικρών κοσμημάτων (στρασάκια) στα δόντια με ακατάλληλα υλικά, και κάποιες προσθετικές εργασίες (π.χ. οδοντοστοιχίες).

Αυτές οι φαινομενικά απλές οδοντιατρικές πράξεις μπορεί να έχουν ως επακόλουθο σημαντικές βλάβες σε βάρος της υγείας του ασθενή, και συχνά η θεραπεία τους μπορεί να αποβεί πολύ ακριβή.

Πώς θα γνωρίζει ο ασθενής αν το άτομο που επεμβαίνει στο στόμα του

είναι εγκεκριμένος και αδειοδοτημένος Οδοντίατρος;

Ο Οδοντίατρος οφείλει να έχει σε εμφανές σημείο του Οδοντιατρείου του την ετήσια Άδεια Ασκήσεως της Οδοντιατρικής, η οποία εκδίδεται κάθε νέο χρόνο από τον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο μετά τους απαραίτητους έλεγχους.

Αν αυτό δεν συμβαίνει, ο ασθενής έχει το δικαίωμα (αλλά και την υποχρέωση) να ζητήσει από το πρόσωπο που θα εργαστεί στο στόμα του να του παρουσιάσει την Άδεια αυτή.

Στην περίπτωση που το πρόσωπο αυτό αδυνατεί να παρουσιάσει την Άδεια του για οποιοδήποτε λόγο ή δικαιολογία, τότε ο ασθενής πρέπει να υποψιαστεί ότι κάτι δεν πάει καλά και τον προτρέπουμε να αποφύγει να δεχθεί οποιαδήποτε οδοντιατρική εργασία ή θεραπεία από το πρόσωπο αυτό.

Επίσης, εάν κάποιος ασθενής συνειδητοποιήσει ότι έγιναν σε αυτόν οδοντιατρικές θεραπείες από μη αδειοδοτημένο πρόσωπο τότε προτρέπεται να καταγγείλει λεπτομερώς το συμβάν στον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογό, ο οποίος θα κινήσει τις προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες προς πάταξη του φαινομένου αυτού».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter670