Εναρμονιστικό νόμο για έλεγχο ανθρώπινων ιστών και κυττάρων ενέκρινε η Βουλή


Νόμο για εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες όσον αφορά τεχνικές απαιτήσεις για τον έλεγχο ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής.

Συγκεκριμένα ενέκρινε ομόφωνα τον «Περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρωπίνων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων Προϊόντων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2014.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη κινήσει διαδικασία παράβασης εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής παράβασης, για μη έγκαιρη μεταφορά της εν λόγων Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη.

Με τις τροποποιήσεις, επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων η πιο ορθολογική ρύθμιση του ελέγχου των ζευγαριών που προσφεύγουν σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και έτσι περιορίζονται και τα έξοδα στα οποία τα ζευγάρια αυτά υποβάλλονται, αφού πλέον δεν υποβάλλονται σε ιολογικές εξετάσει για κάθε κύκλο θεραπείας.

Παράλληλα, στα κριτήρια επιλογής και στις εργαστηριακές δοκιμασίες που απαιτούνται για τους δότες ιστών και κυττάρων, λαμβάνεται υπόψη ο υψηλός επιπολασμός και όχι η υψηλή επίπτωση των ιών στο γενικό πληθυσμό των χωρών από τις οποίες γίνεται διακίνηση/εισαγωγή ιστών, κυττάρων ή παραγώγων τους, που ισχύει σήμερα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
277