Ε.Ε: Απάντηση Δ. Αβραμόπουλου στον Ευρωβουλευτή Δ. Παπαδάκη για την αύξηση των θανάτων από ναρκωτικά


Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα εσωτερικών υποθέσεων, Δημήτρης Αβραμόπουλος, απάντησε στη γραπτή ερώτηση του Ευρωβουλευτή κ. Δημήτρη Παπαδάκη (ΕΔΕΚ, S&D) σχετικά με την αύξηση των θανάτων από ναρκωτικά στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στο τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή ώστε να μειωθεί ο αριθμός θανάτων, καθώς και η έκθεση των νέων στη χρήση ναρκωτικών και άλλων ουσιών.

Ο Επίτροπος επισημαίνει ότι το πρόσφατα εγκριθέν σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2017 - 2020, προβλέπει σειρά δράσεων που αφορούν τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των προγραμμάτων πρόληψης των ναρκωτικών, τις υπηρεσίες περιορισμού των ζημιογόνων επιπτώσεων και τις θεραπείες απεξάρτησης και αποκατάστασης. Τονίζει ότι η δράση 8 προβλέπει «κλιμάκωση, κατά περίπτωση, της διαθεσιμότητας, της κάλυψης και της πρόσβασης στις υπηρεσίες περιορισμού των κινδύνων και των ζημιογόνων επιπτώσεων, π.χ. προγράμματα ανταλλαγής βελόνων και συρίγγων, θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών, προγράμματα διαχείρισης της υπερδοσολογίας οπιοειδών, για την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της χρήσης ναρκωτικών και για την πρόληψη και την ουσιαστική μείωση του αριθμού των άμεσων και έμμεσων συνδεόμενων με τα ναρκωτικά θανάτων».

Ο κ. Αβραμόπουλος αναφέρει ότι τα σχέδια δράσης και η σχετική στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά αποτελούν τα μέσα με τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπληρώνει και στηρίζει όλες τις σχετικές με την πολιτική για τα ναρκωτικά δράσεις των κρατών μελών, τα οποία έχουν την πρωταρχική ευθύνη για τη δημόσια υγεία.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι θάνατοι που συνδέονται με τα ναρκωτικά σημειώνονται μέσα σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο και δυναμικό πλαίσιο. Ελλείψει δεόντως ελεγχόμενων μελετών, ακόμη και αν ο αριθμός των θανάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά αυξάνεται, δεν θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι είναι αναποτελεσματικές οι παρεμβάσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τη μείωση του κινδύνου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
181