Ακτινολογική Εταιρία: Όχι στην απαγόρευση του δικαιώματος γυναικών ΕΤΥΚ να επιλέγουν τον ιατρό τους


Mε ανακοίνωση της η Ακτινολογική Εταιρεία Κύπρου παραθέτει στις γυναίκες μέλη του ταμείου Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων τις απόψεις/θέσεις της, για το θέμα της συμφωνίας των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου τους, με διαγνωστικά κέντρα που εκτελούν εξετάσεις και συγκεκριμένα μαστογραφίες, υπερήχους μαστών, ελαστογραφία και τεστ οστικής πυκνότητας (DEXA):

  1. Καταδικάζει την απαγόρευση του δικαιώματος των δικαιούχων γυναικών να επιλέγουν ελεύθερα τον ιατρό που επιθυμούν παραπέμποντας τες σε κέντρα με μοναδικό κριτήριο την μειωμένη τιμή.
  2. Η Διαχειριστική Επιτροπή επιδιώκει περιορισμό του κόστους διαπραγματευόμενη το ύψιστο αγαθό της Υγείας των δικαιούχων γυναικών και κατ επέκταση της οικογενειακής τους ευημερίας.
  3. Η Διαχειριστική Επιτροπή επικαλείται ότι προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με ποια κριτήρια;

Πως έχει πραγματοποιήσει ποιοτικό έλεγχο στον ιατρικό εξοπλισμό/μηχανήματα αφού δεν είναι η αρμόδια αρχή; Για παράδειγμα έχει ελέγξει αν είναι καινούργια, μεταχειρισμένα, ή πόσων ετών είναι;

Ποια είναι η επιστημονική κατάρτιση των ιατρών που θα κάνουν τις διαγνώσεις;

Είναι όλοι οι Ακτινολόγοι; Είναι μέλη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και μέλη της Ακτινολογικής Εταιρείας Κύπρου;

Η Διαχειριστική Επιτροπή αναλαμβάνει ευθύνη για πιθανές μηνύσεις από λάθος διαγνώσεις;

  1. Η Διαχειριστική Επιτροπή επικαλείται τη διενέργεια σοβαρής μελέτης προτού τιμολογήσει τις προαναφερθείσες ιατρικές εξετάσεις. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν είναι η αρμόδια αρχή για να κάνει τιμολογήσεις.
  2. Δεν έχουν συμφωνήσει τα πλείστα κέντρα εν αντιθέσει με όσα αναφέρει η Διαχειριστική Επιτροπή σε σχετική ανακοίνωση της ΕΤΥΚ .

Η Ακτινολογική Εταιρεία Κύπρου της οποίας τα μέλη φροντίζουν διαχρονικά με συνέπεια, επιστημονική πληρότητα και τιμιότητα, ζητά όπως καταδικαστεί η χειραγώγηση του πολυτιμότερου αγαθού του ανθρώπου, της “ΥΓΕΙΑΣ” και κυρίως εν όψει του μήνα Μαστού που διανύουμε.

Η Ακτινολογική Εταιρεία ζήτησε την παρέμβαση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, ως το καθ’ ην αρμόδιο όργανο για τα ως άνω αναφερόμενα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
104