Υπ. Υγείας: Γενική παραδοχή είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση του πλάνου του ΟΚΥπΥ


Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει ενέργειες σε θέματα οργάνωσης ακόμη υπάρχει αρκετός δρόμος

Στη γενική παραδοχή ότι υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση του πλάνου του ΟΚΥπΥ στο κεφάλαιο της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων προβαίνει ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου.  Στην παρουσίασή του, την οποία θα κάνει σήμερα Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, με την ευκαιρία της συζήτησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για το 2020, ο υπουργός Υγείας εντοπίζει τα ακόλουθα για την αυτονόμηση:

«Ταυτόχρονα και παράλληλα με τις διεργασίες για υλοποίηση του ΓεΣΥ, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Στόχος τόσο του Υπουργείου όσο και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) είναι η ενίσχυση και η θωράκιση των δημόσιων νοσοκομείο, με τρόπο που θα τα καταστήσει ανταγωνιστικά και βιώσιμα. Ο ΟΚΥπΥ εργάζεται εντατικά για τη βελτίωση της κατάστασης στα δημόσια νοσηλευτήρια, εστιάζοντας πρωτίστως στην ενδυνάμωση και την ενίσχυσή τους με προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό, γραμματειακό/διοικητικό), με γνώμονα την ορθή εξυπηρέτηση των ασθενών. Για το σκοπό  στον Προϋπολογισμό του ΟΚΥπΥ το τρέχων έτος, πέραν των νέων θέσεων σε ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό προσωπικό έχουν συμπεριληφθεί νέες θέσεις φροντιστών υγείας, γραμματειακού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού που θα βοηθήσουν στην ορθή στελέχωση του Οργανισμού.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού του 2019  έχει  δαπανήσει εκ μέρους το ΟΚΥπΥ για το 2019 κονδύλι ύψους  €8εκ  για την αγορά νέου ή και την ανανέωση του υφιστάμενου εξοπλισμού. Γίνονται επίσης ενέργειες για την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων εκεί και όπου χρειάζεται, αναβαθμίζοντας έτσι τις παρεχόμενες υπηρεσίες, έτσι ώστε τα νοσηλευτήρια να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τα ιδιωτικά στη 2η φάση του ΓεΣΥ, οπότε και οι δύο τομείς θα ενοποιηθούν.

Γενική παραδοχή είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού πλάνου του ΟΚΥΠΥ, και παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει ενέργειες σε θέματα οργάνωσης ακόμη υπάρχει αρκετός δρόμος.

Εξάλλου, κανείς δεν αναμένει ένα σύστημα το οποίο λειτουργούσε για χρόνια σε ρυθμούς Δημόσιου Τομέα, θα προσαρμοσθεί  στα νέα δεδομένα εντός λίγων μηνών.

Όμως τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά και αυτό αντανακλά αρχικά στην αύξηση των δικαιούχων που έχουν εγγραφεί σε Προσωπικούς Ιατρούς του ΟΚΥπΥ και στη συνέχεια στη σταθεροποίηση του αριθμού των δικαιούχων,  παρά το γεγονός  ότι αρκετός αριθμός ΠΙ του ΟΚΥπΥ έχει επιλέξει να δραστηριοποιηθεί στον Ιδιωτικό τομέα.

Συγκεκριμένα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα,  μέχριτέλος Οκτωβρίου 2019,  112.934 δικαιούχοι είχαν εγγραφεί σε  105 ΠΙ για ενήλικες, κατά μέσο όρο 1.100 δικαιούχους/ προσωπικό ιατρό.

Σημειώνεται ότι με την παραχώρηση από την 1/10/2019 της δυνατότητας σε δικαιούχους να αλλάξουν ΠΙ, νοουμένου ότι έχουν συμπληρώσει τρεις μήνες εγγραφής, το πρόσημο της μετακίνησης δικαιούχων μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2019, για τα ΚΥ του ΟΚΥπΥ είναι θετικό. Παρά την έξοδο ΠΙ για ενήλικες με εγγεγραμμένους 8953 δικαιούχους, υπήρξε αύξηση των εγγεγραμμένων σε ΚΥ του ΟΚΥπΥ δικαιούχων κατά 1.786 δικαιούχους.  

Περαιτέρω, τα έσοδα του ΟΚΥπΥ από τις παρεχόμενες υπηρεσίες  εξωνοσοκομειακής φροντίδας που προσφέρονται από τους ειδικούς ιατρούς εντός του ΓεΣΥ, αυξάνονται ανά μήνα πλησιάζονται στις προβλέψεις που είχε θέσει ο ΟΚΥπΥ  για έσοδα €50εκ για το έτος 2019  για τους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας του ΓεΣΥ.

Παράλληλα, για την επιτυχή εφαρμογή της μεταρρύθμισης,  το Υπουργείο Υγείας ολοκλήρωσε τη διαδικασία της κατά τόπο κοστολόγησης των ιατρικών πράξεων και της ανάπτυξης Προϋπολογισμού όλων των κρατικών υπηρεσιών υγείας από ειδικούς συμβούλους. Στόχος είναι από το 2021 και βάσει των δεδομένων που θα έχουν διαμορφωθεί ως τότε και των προκλήσεων που θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα Δημόσια Νοσηλευτήρια,  ο ΟΚΥΠΥ να είναι σε θέση να προετοιμάσει Προϋπολογισμό ξεχωριστά για κάθε νοσηλευτήριο, ανάλογα με τις ανάγκες του, και προωθώντας την πλήρη οικονομική αυτονόμηση των Διευθύνσεων του ΟΚΥπΥ».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
537