Τι προνοεί το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας αρ. 26


Ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε απόψε το Διαταγμα αριθμός 26. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοιού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 26) του 2020.

Διάταγμα αρ. 26
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
354