Τι προνοεί το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας αρ. 25


Ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε απόψε το Διαταγμα αριθμός 23. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοιού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 23) του 2020.

Διάταγμα αρ. 25
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter
294