Μνημονιο Συνεργασίας Υπ Υγείας με Δήμους Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Λεμεσού, Λευκωσίας και Στροβόλου


Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), το Υπουργείο Υγείας και οι Δήμοι Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Λεμεσού, Λευκωσίας και Στροβόλου υπέγραψαν σήμερα, 14  Ιουνίου 2019, Μνημόνιο Συνεργασίας.

Το  Μνημόνιο Συνεργασίας θεσμοθετε τη συνεργασία  μεταξύ των Μερών, με στόχο  τη  μεταξύ  τους  συνεργασία  στην  υλοποίηση  δράσεων  για προώθηση  πολιτικών  υγείας  για  την  προαγωγή  της  υγείας, τη βελτίωση του  περιβάλλοντος  και  της  κοινωνικής  φροντίδας  σε  τοπικό  επίπεδο  των αρχών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) «Υγεία για Όλους» και της «Ατζέντα 20», «Ατζέντα 21» του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Με την υπογραφή του Μνημονίου, επιτυγχάνεται η καταχώρηση της Κύπρου στα Πιστοποιημένα Εθνικά Δίκτυα Υγιών Πόλεων του παγκόσμιου χάρτη. Επίσης υπογράφηκε η Συμφωνία Δημάρχων που επιτεύχθηκε στην Κοπεγχάγη τον Φεβρουάριο του 2018 για «Υγιέστερες και Ευτυχέστερες πόλεις για όλους».Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
156