Κανάρη στην Επ. Υγείας της Βουλής: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας


Οι δράσεις που προωθούνται  στη βάση προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση προκλήσεων.

Η Υπουργός Υγείας Πόπη Κανάρη με πολυσέλιδη τοποθέτηση της παρουσίασε ενώπιον της Επιτροπής Υγείας της Βουλής το πρόγραμμα του Υπουργείου της αλλά  και τις  δράσεις που  προωθεί  στη  βάση  προτεραιοτήτων  για  την αντιμετώπιση προκλήσεων.

Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης της Υπουργού Υγείας ενώπιον της Επ Υγείας της Βουλής

 «Οι προκλήσεις  που  εστιάζονται  στους ακόλουθους τρείς  άξονες:

1.τη  διόρθωση  των  στρεβλώσεων που έχουν  εντοπισθεί στα  4  χρόνια λειτουργίας  του  ΓΕΣΥ,

2. την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και 

3. τη βιωσιμότητα  του  Συστήματος    

 Τέσσερα  χρόνια μετά την εισαγωγή του ΓεΣΥ,  μία από τις πιο σημαντικότερες μεταρρύθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, βρισκόμαστε ενώπιον προκλήσεων. Προκλήσεις που αφορούν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όρους ποιότητας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και προσβασιμότητας, με ταυτόχρονη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΓεΣΥ.

Πριν προχωρήσω στην ανάλυση  των αξόνων πολιτικής  θα ήθελα  να  σταθώ και να  δώσω  προσωπικά τα  εύσημα  στους  τρείς  πρώην  συνάδελφους του Υπουργείου Υγείας κ. Παμπορίδη ,κ. Ιωάννου  και κ. Χατζηπαντέλα. Ο καθένας  από  αυτούς ανέλαβε  ένα  ξεχωριστό  ρόλο  με  επιτυχία  σε ότι  αφορά  στην  έναρξη και εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Το  ΓΕΣΥ λειτούργησε κάτω όμως  από  συνθήκες που  δεν επέτρεψαν την  υιοθέτηση των ενδεικνυόμενων  δικλείδων  ασφαλείας  που  θα  διασφάλιζαν την  σωστή  εποπτεία και  παρακολούθηση  του συστήματος  αλλά  ούτε  και την εφαρμογή  ποιοτικών  κριτηρίων. Αν  βάλουμε  στην  εξίσωση  και  την πανδημία που  ακολούθησε,  ήταν  εξαιρετικά δύσκολη η  διόρθωση  των  στρεβλώσεων που  δημιουργήθηκαν .

Φυσικά, κάθε νέο σύστημα  κατά την νηπιακή του φάση αντιμετωπίζει  δυσκολίες. Το παράδοξο θα ήταν να μην  υπήρχαν  στρεβλώσεις  σε  ένα  έργο  αυτού του βεληνεκούς. Για αυτό είμαστε εδώ ,στα πλαίσια του προγράμματος Διακυβέρνησης  του Προέδρου της Δημοκρατίας  Νίκου  Χριστοδουλίδη, για  να κτίσουμε πάνω σε αυτές τις  επιτυχίες της  απελθούσας  Κυβέρνησης αλλά και να προωθήσουμε δράσεις και  λύσεις για  την βελτίωση  του,  ώστε να  ανταποκρίνεται στις  προσδοκίες  των πολιτών .

Αυτό, θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε με τη συνεργασία  όλων  των  εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο  όχι  μόνο να διαφυλάξουμε  την φιλοσοφία  του ΓΕΣΥ αλλά να την ενισχύσουμε   με  ποιοτικά  κριτήρια  και  με δείκτες  αποτελεσματικότητας .

Οργανισμός  Ασφαλείας  Υγείας -ΟΑΥ

Το  Υπουργείο Υγείας  ήδη συνεργάζεται  με  τον  ΟΑΥ  για την κατάρτιση  σχεδίου δράσης για προώθηση προτάσεων που αφορούν:

1. Στον πιο στοχευμένο  εποπτικό ρόλο του Υπουργείου Υγείας αλλά και  στον έλεγχο  δράσεων  και  εφαρμοσμένων  διαδικασιών  από   τον ΟΑΥ.   

2. Στον  εσωτερικό εποπτικό ρόλο του ΟΑΥ σε θέματα  που  αφορούν κυρίως τους παρόχους  του αλλά  και  τα  κριτήρια  ένταξης  αυτών  στο  ΓΕΣΥ.

3. Στην θέσπιση  νέων/  τροποποίηση υφισταμένων    νομοθεσιών που  να ρυθμίζουν τη λειτουργία Νοσηλευτηρίων ,επαγγελμάτων  υγείας.

 4. Στην ενίσχυση απαιτήσεων από τον ΟΑΥ προς τους παρόχους του.

5. Στην ορθή  ενημέρωση των ασθενών για το τι πραγματικά  δικαιούνται  από  το  ΓΕΣΥ που δεν είναι ένα ανεξάντλητο καλάθι και αν δεν ικανοποιηθούν οι  απαιτήσεις τους αποτίνονται  για εγγραφή σε άλλο  γιατρό.

Οι  προτάσεις αυτές θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα και θα  ανακοινωθούν.

ΟΑΥ  και  Ένταξη Καινοτόμων Φαρμάκων στο ΓεΣΥ

Από το 2016 μέχρι σήμερα, η Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων (ΕΟΑ) στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, καθώς και το Αναθεωρητικό Συμβούλιο υπό την προεδρία της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας, συστάθηκαν και λειτουργούν για την άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών, μέσω της εξέτασης και έγκρισης αιτημάτων για χορήγηση φαρμάκων εκτός κρατικού συνταγολογίου. Σημειώνεται ότι, από το 2021 και έπειτα, οι εγκρίσεις της ΕΟΑ αφορούν και σε αιτήματα από όλους τους Ιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ για όλους τους δικαιούχους του ΓεΣΥ (950,000 περίπου).

Το Υπουργείο Υγείας σε συνεννόηση με τον ΟΑΥ, συμφώνησε από τις 31/01/2023, για την ένταξη 130 φαρμάκων στον κατάλογο φαρμάκων του ΓεΣΥ. Εντάχθηκαν μόνο 12 και άλλα 13 τα οποία συμπεριλαμβάνονταν στον κατάλογο του ΓΕΣΥ έχουν αναθεωρηθεί και θα περιλαμβάνουν νέες ενδείξεις.

Το  Υπουργείο Υγείας συνεχίζει να ζητά από τον ΟΑΥ την επίσπευση  των διαδικασιών  ένταξης καινοτόμων φαρμάκων στον κατάλογο φαρμάκων του ΓεΣΥ, ως επίσης και την αναθεώρηση των όρων και προϋποθέσεων, για φάρμακα που έχουν ήδη ενταχθεί στο ΓεΣΥ με βάση τις νεότερες ενδείξεις. Επίσης, ζητούμε:

α) να προχωρήσει η μελέτη πρακτικών άλλων χωρών καθώς και των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και κατευθυντήριων οδηγιών από τον ΟΑΥ, και 

β) να γίνεται τακτική αναθεώρηση των παρεχόμενων φαρμακοθεραπειών που καλύπτει ο ΟΑΥ στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

Με γνώμονα το όφελος των ασθενών, επί του παρόντος, προωθώ εκτεταμένες και συνεχείς συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε το θέμα της πρόσβασης των καινοτόμων φαρμάκων να επιλυθεί με τον καλύτερο δυνατόν  τρόπο.

ΟΑΥ  και Αγορά / Προμήθεια  Φαρμάκων με  μειωμένο  κόστος 

Από την Ειδική Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τον ΟΑΥ, εντοπίζεται μεγάλη διαφορά στο κόστος προμήθειας φαρμάκων της 1ης φάσης του ΓεΣΥ από τον ΟΑΥ και στον Κατάλογο Ζ των ενδονοσοκομειακών αναλωσίμων, σε σχέση με τις τιμές που εξασφάλιζε το Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση  αγορών και  προμηθειών ΔΑΠ ). Αυτό παρά το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι δικαιούχοι στο πλαίσιο ΓεΣΥ και θα έπρεπε, βάσει της οικονομικής σχέσης της ζήτησης και προσφοράς, το κόστος να είναι ακόμη πιο μειωμένο.

Ευθύνη του ΥΠ Υγείας να  απαιτήσει την  εφαρμογή  δεουσών διαδικασιών αγορών και προμηθειών από τον ΟΑΥ και εφαρμογή μηχανισμών ελέγχου στην προμήθεια των φαρμάκων και των αναλωσίμων. 

ΟΚΥπΥ

Ενισχύουμε ουσιαστικά τον εποπτικό ρόλο του Υπουργείου Υγείας  και  τον επεκτείνουμε όχι  μόνο προς τον ΟΑΥ αλλά και προς τον ΟΚΥΠΥ ,  με σκοπό τη βελτίωση των  παρεχόμενων υπηρεσιών στα  Δημόσια  Νοσηλευτήρια τα οποία  άλλωστε αποτελούν την ραχοκοκαλιά του  ΓΕΣΥ. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τις δυσκολίες που  αντιμετώπισαν  τα  Δημόσια  Νοσηλευτήρια μας αλλά και την επιτυχία τους στην διαχείριση της Πανδημίας  με  την σημαντική στήριξη του Υπουργείου Υγείας. Μέσα  σε  αυτή  τη  δίνη της  διαχείρισης της πανδημίας, τμήματα  και  κλινικές  των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων μας δεν ενισχύθηκαν ούτε οργανωτικά/διοικητικά ούτε σε επίπεδο στελέχωσης.

Ένα από αυτά τα τμήματα είναι τα ΤΑΕΠ τα οποία αποτελούν ουσιαστικά τη βιτρίνα των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων  αλλά  και  των  παρεχομένων υπηρεσιών μέσω του ΓΕΣΥ. Δυστυχώς όμως, δίνουν  μια  αρνητική εικόνα, για τις υπηρεσίες των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων  που  δεν τους αξίζει. Αν αξιολογηθούν τα ΤΑΕΠ στη βάση της αποτελεσματικότητας  των πραγματικών επειγόντων  περιστατικών όπως σοβαρά τροχαία  και  καρδιολογικά περιστατικά  πιστεύω ότι η αξιολόγηση θα ήταν πάρα πολύ  καλή.

Τα  Δημόσια  Νοσηλευτήρια διαθέτουν εξαιρετικούς ιατρούς και νοσηλευτές, όπως και άριστα καταρτισμένο παραϊατρικό προσωπικό και οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι εργάζονται κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. 

Καταρχάς, προωθείται αναδιοργάνωση του όλου συστήματος   διαχείρισης των περιστατικών από τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών και  αναμένεται να βελτιωθεί το επίπεδο οργάνωσης και συντονισμού.

Πιο συγκεκριμένα, έχει ετοιμαστεί με οδηγίες δικές μου, σε συνεργασία με τον ΟΚΥπΥ ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης που να περιλαμβάνει μαζί  με  άλλα και:

1.Θεσμοθέτηση του fast track  για τα περιστατικά 4 και 5.

2.Ταχεία Εκπαίδευση νοσηλευτών  για τη διαλογή ασθενών.

3. Έκδοση εξιτηρίων το πρωί.

Ο ΟΚΥπΥ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση και προσδοκώ ότι σύντομα, θα δούμε τα θετικά αποτελέσματα αυτών των ενεργειών.

Τέλος, πρέπει να σημειώσω ότι η επέκταση των ΤΑΕΠ βρίσκεται στους σχεδιασμούς του ΟΚΥπΥ, μέσω της διοχέτευσης κονδυλίων από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την περίοδο 2021-2026. Επιπρόσθετα, προωθούνται μεταξύ άλλων, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, η αναβάθμιση του ΤΑΕΠ Αμμοχώστου, της παιδιατρικής χειρουργικής του Μακάρειου Νοσοκομείου, η αιμοκάθαρση του Νοσοκομείου Πάφου, το Νοσοκομείο Αθαλάσσας κ.α .

Παράλληλα, θα στηρίξουμε στην πράξη τις προσπάθειες για οικονομική και διοικητική αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, κάτι το οποίο είναι αλληλένδετο με την βιωσιμότητα του Γενικού Συστήματος Υγείας. Σύμφωνα με τον Νόμο το κράτος μπορεί να καλύπτει τυχόν ελλείμματα του Οργανισμού για τα πρώτα 5 χρόνια και η περίοδος αυτή εκπνέει στις 31/5/2024. Το θέμα αυτό μελετάται από το Υπουργείο Οικονομικών.

TAEΠ Παίδων

Το ΤΑΕΠ Παίδων λειτούργησε αρχικά χωρίς επαρκή στελέχωση και μετά από αρκετές προσπάθειες και από μέρους μου έχει πρόσφατα στελεχωθεί με συνολικά έξι παιδιάτρους. Σύντομα δε αναμένεται η πρόσληψη ενός ακόμα παιδιάτρου.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΏΝ ΑΠΟ  ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Από  τις  4/5/2023 οι θυρίδες από  τις οποίες λαμβάνουν τα  φάρμακα  τους  μειώθηκαν  από  τρείς σε  δύο και  εφαρμόστηκε η πληρωμή  με  «ένσημα». Οι ασθενείς  έχουν τη  δυνατότητα να προμηθεύονται εκ των προτέρων όσα ένσημα επιθυμούν για να μην ταλαιπωρούνται κάθε  φορά και η εξυπηρέτηση τους θα γίνεται κάθε δύο μήνες (σε  πιλοτική  εφαρμογή). 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

CapacityPlanning (σχεδιασμός αναγκών  και δυνατοτήτων του Τομέα της Υγείας )

Το Υπουργείο προχωρά με γρήγορους ρυθμούς στην ανάπτυξη στρατηγικής καθώς και επιχειρησιακού πλάνου για σχεδιασμό των αναγκών και των δυνατοτήτων του τομέα της υγείας της Κύπρου (capacity planning). Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική θα καλύπτει θέματα αριθμητικής επάρκειας επαγγελματιών υγείας, υποδομών στον τομέα της υγείας και εξοπλισμού. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το θέμα αυτό  έχουν εξασφαλιστεί μέσω της DG Reform της Ε.Ε.

Θα  ολοκληρώσουμε τη  Β ΄ φάση του έργου περί τα τέλη του 2023 και  θα  εξασφαλίσουμε τεχνική βοήθεια που θα αφορά στην υλοποίηση  και ενσωμάτωση  των διαφόρων παραμέτρων στη Δομή του Υπουργείου 

Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Υγείας

Από την 1.3.23  προωθούμε μελέτη αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Υγείας με  σύγχρονες  δομές κατά το  πρότυπο  των  άλλων  χωρών με  στόχο να  συνδέονται με  τον  νέο  στρατηγικό και  εποπτικό ρόλο  που  καλείται  να  διαδραματίσει  ειδικά  μετά  την  εφαρμογή  του  ΓΕΣΥ.

Θα  επικεντρωθούμε  στη  διαμόρφωση  στρατηγικής  σε θέματα  υγείας και  στην ενίσχυση  της  εποπτείας και  επίβλεψης  του  Συστήματος. Προωθείται  η επικαιροποίηση της  σχετικής μελέτης που εκπόνησε  Παγκόσμια Τράπεζα(ΠΤ)  το  2014 και  από  τότε  εκκρεμεί .  Έγινε μια  πρώτη  επαφή  με  την Εμπειρογνώμονα  της  ΠΤ  με  σκοπό  την υποβολή  σχολίων  στο  προσχέδιο ,μελέτης που  υποβλήθηκε  και  για τον προγραμματισμό  των επόμενων  δράσεων .

Προληπτικά προγράμματα

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας περιλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία πληθυσμιακών προγραμμάτων Έγκαιρης Ανίχνευσης που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ηλικίες του πληθυσμού. Σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόζεται το Ανιχνευτικό Πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού, το οποίο έχει μάλιστα αναβαθμιστεί σε  θέματα  υποδομής   και  υλοποιείται η ηλικιακή  επέκταση  από 45—74.

 Προχωρούμε  όμως  και με  το πληθυσμιακό πρόγραμμα ανίχνευσης του καρκίνου του παχέος εντέρου τον Οκτώβρη 2023 ενώ μέχρι  το Δεκέμβριο του  2023  θα προχωρήσουμε και με την εφαρμογή πληθυσμιακού ανιχνευτικού προγράμματος για τον καρκίνο του προστάτη. Παράλληλα, εντός του 2024 θα προχωρήσουμε με την εφαρμογή προγράμματος για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Τα προγράμματα πρόληψης θα παραμείνουν κάτω υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Ο τομέας της πρόληψης αποτελεί για εμάς ύψιστη προτεραιότητα καθώς στόχος μας είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προαγωγής της υγείας και πρόληψης ασθενειών, όπως και η συνεχής ενημέρωση των πολιτών. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην προληπτική ιατρική καθώς αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας, όπως και για την βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στα νοσηλευτήρια μας σε τομείς όπου υστερούμε.

Σχέδιο παροχής χορηγιών για μη συνταγογραφούμενα φάρμακα σε χαμηλοσυνταξιούχους

Το Υπουργείο προχωρεί άμεσα στην παροχή Σχεδίου μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων εκτός ΓεΣΥ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Τονίζεται ότι κατά την προ ΓεΣΥ εποχή οι χαμηλοσυνταξιούχοι λάμβαναν δωρεάν τα συγκεκριμένα σκευάσματα ως δικαιούχοι περίθαλψης δημόσιου τομέα, τα οποία πλέον δεν καλύπτονται από το σύστημα.

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων

Το Υπουργείο έχει εξαγγείλει Σχέδιο ( μέσω  του  Σχεδίου  Ανάκαμψης  και Ανθεκτικότητας), το οποίο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας σε   Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια, για αγορά νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με σκοπό, την αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού ή την κάλυψη ανάγκης πρόσθετου εξοπλισμού, με έμφαση στην αγορά υψηλής ή ψηφιακής τεχνολογίας. Μέσω του Σχεδίου επιδιώκεται ειδικότερα, η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, σε συνάφεια με τους ευρύτερους στόχους του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, για τη βελτίωση της ποιότητας και του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το συνολικό κόστος του Σχεδίου ανέρχεται στα €5 εκ.

 Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε Ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια μέσω της Διαπίστευσης(  Σχέδιο ΑΑ )

Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας σε ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μέσω της εφαρμογής προτύπων και της διαπίστευσής τους από αρμόδιους φορείς.

Κτίριο Γενικού Χημείου του Κράτους

Προωθείται η ανέγερση νέου κτιρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους του  οποίου  η  ανέγερση εκκρεμεί  από  το 2007 σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ώστε το κτίριο να είναι αντισεισμικό και να συνάδει με τις  συνεχείς  υποχρεώσεις  του   .

Σχέδιο  Δράσης  μεταξύ  του  Υπουργείου Υγείας  και  Υπ Παιδείας  για  κίνητρα  για  αύξηση  φοιτητών  σε  Νοσηλευτικές Σχολές  των Πανεπιστημίων  μας 

Νομοθεσίες

Θα αναφερθώ επιγραμματικά σε νομοσχέδια που έχουν τεθεί ή θα τεθούν ενώπιον σας ,αφού  τα  προωθήσαμε  άμεσα  και ζητώ την στήριξή σας και την προώθηση  για  ψήφισή τους.

Εξιδεικευμένα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Εντός Ιουνίου 2023 θα καταθέσουμε Νομοσχέδιο που θα  ρυθμίζει την Ίδρυση, Λειτουργία, Έλεγχο και Εποπτεία Εξειδικευμένων Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης. Στο Υπουργείο Υγείας έχει συσταθεί  Ad Hoc Επιτροπή για ετοιμασία των Κανονισμών οι οποίοι θα διασφαλίζουν τα κριτήρια λειτουργίας των Κέντρων, τα πρωτόκολλα παρακολούθησης και διαχείρισης των ασθενών, τα χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης και το οργανωμένο σύστημα απόλυσης και φροντίδας στο σπίτι.  Η διαβούλευση έχει  ολοκληρωθεί.

Νομοσχέδιο για Υπηρεσίες Ασθενοφόρων

 Προωθούμε  επίσης  σύντομα  την  κατάθεση  του Νομοσχέδιου με τίτλο «Ο περί Εγγραφής Παροχέων Υπηρεσιών Ασθενοφόρου και Ασθενοφόρων Οχημάτων (Άδεια Λειτουργίας, Έλεγχος και Εποπτεία) Νόμος». Θέση του Υπουργείου είναι όπως διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της Εθνικής Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και προς τούτο πιστεύουμε  ότι  θα πρέπει  να υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας. Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων θα πρέπει να είναι ένας καθολικός εθνικός ανεξάρτητος φορέας για την επείγουσα φροντίδα υγείας, που θα μεταφέρει τους ασθενείς, ανάλογα της περίπτωσης, στα καταλληλότερα και πλησιέστερα ΤΑΕΠ του ΓεΣΥ, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

Ανακουφιστική Φροντίδα

Προωθούμε  επίσης  Το νομοσχέδιο (2020) για την Ανακουφιστική Φροντίδα (Α.Φ) ,που στοχεύει στη ρύθμιση και στον έλεγχο της αντιμετώπισης των ασθενών που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και χρήζουν Α.Φ. Πιο συγκεκριμένα, θα παρέχεται ολοκληρωμένη φροντίδα στο δικαιούχο από παροχείς υπηρεσιών υγείας. Η ολοκλήρωση του Νομοσχεδίου αναμένεται το αργότερο, τον Φεβρουάριο 2024.

Κλινικά Εργαστήρια

Αναθεωρείται ο  περί Εγγραφής και Αναγνώρισης Προσόντων Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημόνων Νόμος 2023  και ο περί  Βιοϊατρικών και Εξιδεικευμένων Βιοιατρικών Εργαστηρίων Νόμος 2023 και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το Φθινόπωρο του 2023.

Νομοθεσία   για τα Ακτινοδιαγνωστικά

Προχωρήσαμε   πρόσφατα σε  αγορά υπηρεσιών από νομικό σύμβουλο για τη Σύνταξη του Νομοσχεδίου για τα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα τέλος Απριλίου 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος Ιουλίου 2023. Πιο συγκεκριμένα, θα καλύπτει τους όρους και τις διαδικασίες κατά τη διάνοιξη  και λειτουργία τέτοιων ιατρικών διαγνωστικών κέντρων /εταιρειών.

Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης

Με  απόφαση  του  Υπουργικού Συμβουλίου  4.11.20 εγκρίθηκε  η  δημιουργία Εθνικού Κέντρου  Κλινικής Τεκμηρίωσης. Όσον αφορά το  Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης,  η  διαχείριση της ανάπτυξης  του  έχει  αναληφθεί από ιδιωτικό φορέα  που θα  προχωρήσει με την ετοιμασία των  τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την ετοιμασία του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι το  2025. Η δημιουργία του Κέντρου θα χρηματοδοτηθεί από το ΣΑΑ( 2021 -2026) με συνολικό ποσό 3.000.000 ευρώ το οποίο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση τουλάχιστο  90 κλινικών πρωτοκόλλων και το σχεδιασμό, εφαρμογή πλατφόρμας  τηλεκπαίδευσης  των επαγγελματιών  υγείας  σε  όλες  τις κλινικές κατευθυντήριες  οδηγίες ,κλινικές  διαδρομές  και  πρωτόκολλα . 

Δημιουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών

Μελετούμε το Νομοσχέδιο για τη δημιουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών στόχος του οποίου  είναι η ρύθμιση της συνεργασίας των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων με τον ΟΚΥπΥ και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για κλινική εκπαίδευση των φοιτητών. Στόχος είναι ένας  τελευταίος γύρος διαβουλεύσεων  με τους  εμπλεκόμενους φορείς αφού δεν  συνεχίζουν να μην υπάρχουν  συγκλείσεις. Στόχος  του ΥΥ είναι  να προχωρήσει στην συνέχεια σε  επαναφορά  του στην Επιτροπή Υγείας .

Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022»

Σκοπός του Τροποποιητικού Νομοσχεδίου είναι η αναθεώρηση της Σύστασης και των Αρμοδιοτήτων  του Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας, η οποία κρίνεται απαραίτητη, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων σε δραστηριότητες που αφορούν, από τη συλλογή, την επεξεργασία, τη διανομή μέχρι και τη διαχείριση του αίματος, στα πλαίσια των σημερινών δεδομένων του συστήματος υγείας.

 Έχει ολοκληρωθεί η κατ’ άρθρο συζήτηση στην Επιτροπή Υγείας της ΒτΑ (11/5/2023) και αναμένεται να προχωρήσει προς την ολομέλεια .

Εκσυχρονισμός του  Περί Ιδιωτικών  Νοσηλευτηρίων  Νόμου 

Οι  Ιατρικές  Υπηρεσίες  και  Υπηρεσίες  Δημόσιας  Υγείας  έχουν  προβεί σε  αγορά υπηρεσιών  νομικού  συμβούλου  για  τροποποίηση  της  Νομοθεσίας  μέχρι  τον Νοέμβριο  2023 θα  παραδοθεί,  αφού  προηγηθεί  δημόσια  διαβούλευση Μετά  στη  Νομική Υπηρεσία  

Ο  περί  ποιότητας  του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης  Νόμος  του  2023 

Έχει κατατεθεί  στη  Βουλή  και  συζητείται.  

Συνοψίζοντας θα ήθελα να τονίσω ότι το Υπουργείο Υγείας έχει να διαχειριστεί μια πληθώρα θεμάτων το κάθε ένα με τις δικές του ιδιαιτερότητες και προκλήσεις. Για τη διόρθωση των στρεβλώσεων επιβάλλεται η πλήρης και στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων ΥΥ, ΟΑΥ, ΟΚΥπΥ, ΠΙΣ, ΟΣΑΚ, Συντεχνιών και Πολιτικών Κομμάτων.  

Κλείνοντας, θα ήθελα  να  ευχαριστήσω όλα τα Πολιτικά Κόμματα για τη συνεργασία, τις εισηγήσεις τους και τη θετική τους ψήφο στα νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί και να σας διαβεβαιώσω ότι η συνεργασία μας με την Επιτροπή Υγείας και τη Βουλή γενικότερα είναι δεδομένη.

Είμαι  στη διάθεσή σας  να απαντήσω και να σας ενημερώσω για τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.

 

 

 
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter315