Ηλεκτρον. υποβολή αιτημάτων συμμετοχής σε υφιστάμενο Ευρωπ. Δίκτυο Αναφοράς – Πλήρη Μέλη


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ανακοίνωσή της, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της στις 30/09/2019 (https://ec.europa.eu/health/ern/consultations/2019_call_membership_en και https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/20190930_news_en.pdf) ενημερώνει για την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε ένα εκ των 24 υφιστάμενων Ευρωπαϊκών Δικτύων Αναφοράς (ΕΔΑ) ως Πλήρη Μέλη, έως τις 30/11/2019.

Διευκρινίζεται ότι η υποβολή του αιτήματος συμμετοχής θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής (https://webgate.ec.europa.eu/sante-xmlgate/#!/forms/ern-application/v1) και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και να προσκομίσουν ηλεκτρονικά μέσω της εν λόγω ιστοσελίδας τα εξής έγγραφα:

- Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής (Membership Application Form)

- Αυτό-αξιολόγηση (Self-Assessment)

- Υποστηρικτική Επιστολή (Letter of Endorsement)

- Υπογεγραμμένη Δήλωση από τον Γενικό Διευθυντή του Νοσοκομείου και τον εκπρόσωπο του Παροχέα Υπηρεσιών Υγείας (Signed Declaration by the Hospital CEO and by the HCP Representative)

- Όλα τα υπόλοιπα υποστηρικτικά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν κατευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο των ΚΜ για τα ΕΔΑ, στο Ανεξάρτητο Όργανο Αξιολόγησης ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν ζητηθούν (All other supporting documentation should be submitted directly to the BN, IAB or EC, at their request).

H Υποστηρικτική Επιστολή (Letter of Endorsement), όπως και την προηγούμενη φορά, θα εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας ως Αρμόδια Αρχή. Θα ακολουθήσει ξεχωριστή σχετική ενημέρωση επί του θέματος.

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση και η παραχώρηση της υποστηρικτικής επιστολής δεν συνεπάγονται τη διασφάλιση της αποδοχής του αιτούντος για συμμετοχή σε κάποιο ΕΔΑ, αφού η προσκόμισή της αποτελεί μόνο ένα από τα προαπαιτούμενα.

Τέλος, στους πιο κάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληρέστερη ενημέρωση επί του θέματος και υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής του αιτήματος συμμετοχής στα ΕΔΑ.

- Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/20190930_news_en.pdf

- ERN Assessment Manual for Applicants Description and Procedures https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/call2019_assesmanual_en.pdf

- ERN Applicant User Manual https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/call2019_usermanual_en.pdf

- ERN Assessment Manual for Applicants Operational Criteria for the Assessment of Healthcare Providers https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/call2019_opcriteria_en.pdf

_________________

 

Υπουργείο Υγείας

4 Οκτωβρίου 2019
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
423