Ερωτήσεις Αννίτας Δημητρίου και απαντήσεις Υπουργού Υγείας για τα Κέντρα Θαλασσαιμίας


 Ο Υπουργός υγείας Κωνσταντίνος  Ιωάννου έδωσε απαντήσεις σε ερωτήσεις της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου που υποβλήθηκαν στις 8 Απριλίου 2019:

Η κ. Δημητρίου υπέβαλε τις ακόλουθες ερωτήσεις

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας των Κέντρων Θαλασσαιμίας τα τελευταία δέκα χρόνια; Έχει τροποποιηθεί το ωράριο μέχρι σήμερα;

2. Ποιες ώρες στελεχώνονται τα Κέντρα Θαλασσαιμίας από ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό ανά επαρχία;

3. Από ποια μέχρι ποια ώρα πρέπει να προσέλθει στο κέντρο ο ασθενής, για να προβεί σε μετάγγιση;

4. Έχει πραγματοποιηθεί ποτέ διαβούλευση με τους ασθενείς για τις ώρες και μέρες λειτουργίας των κέντρων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η προσωπική ζωή τους και η καθημερινότητά τους;

5. Το προσωπικό που στελεχώνει τα Κέντρα Θαλασσαιμίας απασχολείται και σε άλλα τμήματα παράλληλα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στις μεταγγίσεις;

6. Να κατατεθούν τα στοιχεία στελέχωσης ξεχωριστά του κάθε Κέντρου Θαλασσαιμίας (αριθμοί ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και άλλου προσωπικού).»

 

Απάντηση ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2019 του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση  ημερομηνίας 8 Απριλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

  «Οι απαντήσεις στα ερωτήματα που εγείρονται στην ερώτηση με αρ.  23.06.011.03.578 από το αρμόδιο Τμήμα, δηλαδή τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας σας διαβιβάζονται αυτούσιες.

  Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.

“ΟΚΥΠΥ-Διεύθυνση Λευκωσίας

Παραθέτω τις απαντήσεις για το πιο πάνω θέμα που αφορούν τις Κλινικές Θαλασσαιμίας Παγκύπρια.  Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι απαντήσεις για τις Κλινικές Θαλασσαιμίας Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου δόθηκαν βάσει των απαντήσεων των υπευθύνων γιατρών της κάθε κλινικής.

Ερώτηση 1

Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας των Κέντρων Θαλασσαιμίας τα τελευταία δέκα χρόνια; Έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα;
1.1.  Κλινική Θαλασσαιμίας Λευκωσίας

Η ΚΘΛ λειτουργεί καθημερινά από τις 7.00-20.00, ενώ Τετάρτη το νοσηλευτικό προσωπικό αρχίζει την εργασία του στις 6.30 π.μ., για καλύτερη εξυπηρέτηση των θαλασσαιμικών. Το πρωί από τις 6.30 και 7.30 π.μ. γίνονται μόνο οι αιμοληψίες ενώ οι μεταγγίσεις αίματος ξεκινούν στις 7.30 π.μ., όταν αρχίζουν την εργασία τους οι γιατροί της κλινικής, για την ασφάλεια των μεταγγίσεων αίματος.

Μέχρι προ 6μηνου το ωράριο λειτουργίας της κλινικής ήταν από τις 7.00-19.00 και οι μεταγγίσεις άρχιζαν με την προσέλευση του νοσηλευτικού προσωπικού, δηλαδή από τις 7.00 και την Τετάρτη στις 6.30 μέχρι τις 19.00, όμως για την ασφάλεια των ασθενών αποφασίστηκε, κατόπιν οδηγιών του Επιστημονικού Διευθυντή του νοσοκομείου, οι μεταγγίσεις αίματος να γίνονται μόνο στην παρουσία γιατρού και έτσι οι μεταγγίσεις αίματος ξεκινούν στις 7.30 και έχει παραταθεί το βραδινό ωράριο μέχρι τις 20.00, για καλύτερη εξυπηρέτηση των θαλασσαιμικών.

1.2.   Κλινική Θαλασσαιμίας Λεμεσού

Οι ώρες λειτουργίας του τμήματος είναι 7.00-19.30 καθημερινά, εκτός Πέμπτης, που είναι 7.00-17.30. Το ωράριο αυτό καθιερώθηκε το 2014 μετά από αίτημα των ασθενών, ώστε οι μεταγγίσεις την Πέμπτη να αρχίζουν στις 10.00 το πρωί.  Μέχρι τότε το ωράριο για την Πέμπτη ήταν 7.00-22.00 και οι μεταγγίσεις ξεκινούσαν στις 13.00.

1.3.   Κλινική Θαλασσαιμίας Λάρνακας

Η κλινική λειτουργεί καθημερινά από τις 7 π.μ. μέχρι τις 7 μ.μ., ώρες κατά την διάρκεια των οποίων διεκπεραιώνονται οι αιμοληψίες για τον αιματολογικό έλεγχο των πασχόντων, διάφορες θεραπείες, δοκιμασίες γλυκόζης κτλ καθώς και οι μεταγγίσεις αίματος. Το ωράριο λειτουργίας δεν έχει τροποποιηθεί εδώ και 26 χρόνια, αντίθετα έχουν επεκταθεί οι ώρες των μεταγγίσεων με το διορισμό 2ου ιατρού από τον Μάρτιο 2018.   Με τον διορισμό της πρώτης γιατρού οι μεταγγίσεις γίνονταν μόνο απογεύματα κατόπιν απαίτησης των πασχόντων.  Επειδή ένας αριθμός θαλασσαιμικών προτιμούσε πρωινές μεταγγίσεις και κατόπιν συνεννοήσεως με την τράπεζα αίματος έγινε διευθέτηση ώστε κάθε Πέμπτη να γίνονται μεταγγίσεις το πρωί.  Φυσικά δεν ήταν δυνατό να γίνονται πρωινές και απογευματινές μεταγγίσεις την ίδια μέρα, αφού ήταν μόνο μια ιατρός.

Η κλινική λειτουργεί με 3 νοσηλεύτριες και όταν η μια είναι με άδεια και σε περίπτωση που η διοίκηση δεν μπορεί να στείλει άλλη νοσηλεύτρια για βοήθεια τις Πέμπτες που μόνο πρωινές μεταγγίσεις γίνονται η κλινική κλείνει στις 3 μ.μ.

1.4.   Κλινική Θαλασσαιμίας Πάφου

Η κλινική λειτουργεί από τις 7.00 π.μ. μέχρι 7.00 μ.μ.  Δεν τροποποιήθηκε καμιά φορά.

Ερώτηση 2

Ποιες ώρες στελεχώνονται τα Κέντρα Θαλασσαιμίας από το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό ανά επαρχία;

2.1.   Κλινική Θαλασσαιμίας Λευκωσίας

Β.2.1. Η Κλινική στελεχώνεται από 3 γιατρούς και 9 νοσηλεύτριες.

Οι τρεις γιατροί είναι με διάφορες ειδικότητες (1 αιματολόγος, 1 Παθολόγος, 1 Γενικός Γιατρός).

Δυστυχώς παρόλο που εργαζόμαστε στην κλινική για μέχρι και 29 χρόνια, δεν υπάρχει οργανική δομή για τους γιατρούς, ούτε δυνατότητα ανέλιξης. Απλά έχει ανατεθεί στην Δρ Χρίστου, η επιστημονική και διοικητική υπευθυνότητα της κλινικής.  Η θέση αυτή δεν προνοεί καμιά βαθμίδα αναβάθμισης ή οργανική ή διοικητική θέση, απλά εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων.  Οι 3 γιατροί καλύπτουν 2 βάρδιες, πρωινή (7.30-15.00) και απογευματινή (12.30-20.00). Καθημερινά δύο γιατροί καλύπτουν την πρωινή βάρδια και ένας την απογευματινή.

Το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελείται από 1 πρώτη νοσηλευτική λειτουργό και 8 νοσηλευτικές λειτουργούς.  Το νοσηλευτικό προσωπικό καλύπτει επίσης δύο βάρδιες, πρωινή (7.00-14.30) και απογευματινή (12.30-20.00).

2.2.   Κλινική Θαλασσαιμίας Λεμεσού

Το νοσηλευτικό προσωπικό καλύπτει όλο το ωράριο λειτουργίας.  Ο μοναδικός ιατρός του τμήματος καλύπτει τις ώρες από 13.00-19.30 εκτός Πέμπτης που καλύπτει τις ώρες από 10.00-17.30.

2.3.   Κλινική Θαλασσαιμίας Λάρνακας

Η κλινική στελεχώνεται από το νοσηλευτικό προσωπικό κατά τις πιο πάνω ώρες και από το ιατρικό προσωπικό την Δευτέρα και την Τετάρτη μόνο απόγευμα, Τρίτη και Παρασκευή και πρωί και απόγευμα και Πέμπτη μόνο πρωί.  Ουδέποτε γίνονται μεταγγίσεις αίματος χωρίς την παρουσία ιατρού.

2.4.   Κλινική Θαλασσαιμίας Πάφου

Η στελέχωση από το νοσηλευτικό προσωπικό είναι από 7.00 π.μ. μέχρι 7.00 μ.μ. Και από την γιατρό από 7.00 π.μ. μέχρι 8.30 μ.μ.

Ερώτηση 3

Από ποια μέχρι ποια ώρα πρέπει να προσέλθει στο κέντρο ο ασθενής, για να προβεί σε μετάγγιση;

3.1.   Κλινική Θαλασσαιμίας Λευκωσίας

Για μετάγγιση αίματος οι θαλασσαιμικοί μπορούν να προσέλθουν στην κλινική από τις 7.30-17.00, όταν θα πάρουν μία μονάδα αίματος και 7.30-15.30, όταν θα πάρουν 2 μονάδες αίματος.  Το ωράριο αυτό καθορίστηκε για μεγαλύτερη ασφάλεια των μεταγγίσεων αίματος, αλλά και για να υπάρχει δυνατότητα και χρόνος για αντιμετώπιση τυχόν παρενεργειών της μετάγγισης αίματος.

3.2.   Κλινική Θαλασσαιμίας Λεμεσού

Ο ασθενής πρέπει να προσέλθει για μετάγγιση από 13.00 μέχρι 17.00, εκτός Πέμπτης, που πρέπει να προσέλθει από 10.00 μέχρι 15.00.  Οι μεταγγίσεις τελειώνουν στις 19.00-19.30, και την Πέμπτη στις 17.00-17.30.

3.3.   Κλινική Θαλασσαιμίας Λάρνακας

Οι πάσχοντες πρέπει να προσέρχονται για μετάγγιση τουλάχιστον μέχρι τις 3 μ.μ. ούτως ώστε οι μεταγγίσεις να τελειώνουν μέχρι τις 7.00 μ.μ.  Όμως ένας, ευτυχώς, μικρός αριθμός πασχόντων δεν το τηρεί με αποτέλεσμα να τελειώνει την μετάγγιση μετά τις 7.00 μ.μ., αναγκάζοντας το προσωπικό να παραμείνει στην κλινική μετά τις 7 μ.μ.  Αξίζει να σημειωθεί ότι ούτε το ιατρικό ούτε το νοσηλευτικό προσωπικό δικαιούται απολαβές για υπερωριακή απασχόληση.

3.4.   Κλινική Θαλασσαιμίας Πάφου

Οι πάσχοντες πρέπει να προσέρχονται για μετάγγιση από τις 1 μ.μ. μέχρι τις 5 μ.μ.

Ερώτηση 4

Έχει πραγματοποιηθεί ποτέ διαβούλευση με τους ασθενείς για τις ώρες και μέρες λειτουργίας των κέντρων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η προσωπική ζωή τους και η καθημερινότητα τους;

4.1.   Κλινική Θαλασσαιμίας Λευκωσίας

Διαβουλεύσεις με τους ασθενείς γίνονται συνεχώς. Μάλιστα προ 2ετίας έγινε έρευνα μέσω προσωπικών ερωτηματολογίων και οι απόψεις και οι προτιμήσεις των θαλασσαιμικών λήφθηκαν σοβαρά υπόψη.  Επίσης σε προσωπικό επίπεδο για τον κάθε ασθενή, γίνονται διευκολύνσεις και ρυθμίζεται το ωράριο, όπου οι διαδικασίες και οι κανονισμοί λειτουργίας του νοσοκομείου και της κλινικής το επιτρέπουν.

4.2.   Κλινική Θαλασσαιμίας Λεμεσού

Διαβουλεύσεις με τους ασθενείς πραγματοποιούνται συνεχώς και η πλειοψηφία των ασθενών εξυπηρετείται με τα υφιστάμενα ωράρια.  Η ικανοποίηση όλων των αιτημάτων θα μπορούσε να γίνει μόνο με την εικοσιτετράωρη λειτουργία του τμήματος.

4.3.   Κλινική Θαλασσαιμίας Λάρνακας

Το απογευματινό ωράριο των μεταγγίσεων ήταν απαίτηση του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου (ΠΑΣ). Ένας αριθμός πασχόντων προτιμούσε πρωινό ωράριο και τις οποίες καθιερώσαμε κάθε Πέμπτη.  Παρόλο που ο αριθμός των πασχόντων οι οποίοι προτιμούσαν πρωινές μεταγγίσεις αυξήθηκε και προσπαθήσαμε να αυξήσουμε από μία σε δύο μέρες τις πρωινές.

4.4.   Κλινική Θαλασσαιμίας Πάφου

Η διαβούλευση με τους ασθενείς γίνεται συχνά και οι απόψεις τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Ερώτηση 5

Το προσωπικό που στελεχώνει τα Κέντρα Θαλασσαιμίας απασχολείται και σε άλλα τμήματα παράλληλα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στις μεταγγίσεις;

5.1.   Κλινική Θαλασσαιμίας Λευκωσίας

Το προσωπικό που στελεχώνει την ΚΘΛ, ιατρικό και παραϊατρικό δεν απασχολείται σε άλλα τμήματα. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΓΕΣΥ, το ιατρικό προσωπικό ήταν υπεύθυνο και παρακολουθούσε το προσωπικό του νοσοκομείου ΝΑΜΙΙΙ, συνεπώς η παρακολούθηση γινόταν στην ΚΘΛ. Με την έναρξη του ΓΕΣΥ πλέον το προσωπικό του νοσοκομείου παρακολουθείται από τον προσωπικό του γιατρό και έτσι στην κλινική παρακολουθούνται μόνο άτομα με αιμοσφαιρινοπάθειες. Τα μόνα άτομα εκτός θαλασσαιμίας που εξυπηρετούνται στη κλινική είναι τρεις ασθενείς με συγγενή ανοσοποιητική ανεπάρκεια, που χορηγούνται ανοσοσφαιρίνες.

Επίσης πολύ σπάνια στην κλινική αντιμετωπίζονται κάποια επείγοντα περιστατικά υγείας, που παρουσιάζονται στο προσωπικό του ΝΑΜΙΙΙ.

5.2.   Κλινική Θαλασσαιμίας Λεμεσού

Το νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος απασχολείται με τις θεραπείες βιολογικών παραγόντων που γίνονται καθημερινά στο τμήμα, εκτός Πέμπτης. Οι θεραπείες αυτές αφορούν ασθενείς με ρευματολογικές, γαστρεντερικές και δερματολογικές παθήσεις, που παρακολουθούνται στα αντίστοιχα ιατρεία, οι οποίες όμως δεν προκαλούν καθυστερήσεις στις μεταγγίσεις αίματος των θαλασσαιμικών.

Σε περίπτωση όμως διορισμού δεύτερου γιατρού, με την προοπτική επέκτασης του ωραρίου των μεταγγίσεων, πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα, αφού θα συμπίπτουν οι μεταγγίσεις με τις βιολογικές θεραπείες.

5.3.   Κλινική Θαλασσαιμίας Λάρνακας

Το νοσηλευτικό προσωπικό μέχρι πρότινος εξυπηρετούσε ασθενείς των γαστρεντερολόγων και της Ρευματολόγου.

Με την μακροχρόνια άδεια ασθένειας μίας νοσηλεύτριας και την παραίτηση της προϊσταμένης της κλινικής μας έχει διακοπεί η συνεργασία με τους εν λόγω ιατρούς και οι νοσηλεύτριες εξυπηρετούν μόνο τους πάσχοντες με θαλασσαιμία.

5.4.   Κλινική Θαλασσαιμίας Πάφου

Μια νοσοκόμα από την κλινική στις 11 π.μ. μεταφέρεται σε άλλα τμήματα, παρόλο που υπάρχει ανάγκη να παραμένει στην κλινική θαλασσαιμίας το απόγευμα αντί το πρωί για την εξυπηρέτηση των μεταγγίσεων αίματος των θαλασσαιμικών.

Ερώτηση 6

Να κατατεθούν τα στοιχεία στελέχωσης ξεχωριστά του κάθε Κέντρου Θαλασσαιμίας (αριθμοί ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και άλλου προσωπικού)

6.1.   Κλινική Θαλασσαιμίας Λευκωσίας

Όπως ανέφερα και πιο πάνω η ΚΘΛ στελεχώνεται από 3 γιατρούς, 9 νοσηλεύτριες, μία βοηθό θαλάμου και μία καθαρίστρια.

Οι τρεις γιατροί είναι με διάφορες ειδικότητες (αιματολόγος, Παθολόγος και Γενικός Γιατρός) και καλύπτουν δύο βάρδιες, πρωινή και απογευματινή.

Το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελείται από 1 πρώτη νοσηλευτική λειτουργό και 8 νοσηλευτικές λειτουργούς.

6.2.   Κλινική Θαλασσαιμίας Λεμεσού

Το κέντρο της Λεμεσού στελεχώνεται από ένα γιατρό με ειδικότητα Παθολογίας και 7 νοσηλεύτριες.

6.3.   Κλινική Θαλασσαιμίας Λάρνακας

Η κλινική στελεχώνεται με 3 νοσηλεύτριες ενώ πιο πριν με 4. Η διοίκηση του Γ.Ν. Λάρνακας αδυνατεί να αντικαταστήσει την 4η νοσηλεύτρια λόγω έλλειψης προσωπικού.  Όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό, όπως ανέφερα πιο πάνω, από τον Μάρτιο του 2018 είμαστε δύο ενώ για 26 χρόνια ήταν μόνο μία γιατρός.  Η Δρ Κυριακή Πέτεβη είναι  Αιματολόγος όμως δεν μπορεί να εξασκήσει παράλληλα και την ειδικότητα της, η οποία απουσιάζει όχι μόνο από το Γ.Ν. Λάρνακας αλλά και από τη επαρχία Λάρνακας, αφού δεν υπάρχει διαθέσιμο γραφείο στεγάζονται δύο γιατροί στο ίδιο γραφείο. Έχει επανειλημμένα ζητηθεί ακόμη ένα γραφείο για την Δρ Πέτεβη όμως δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι στο Γ.Ν. Λάρνακας.

Όλοι οι γιατροί θαλασσαιμίας εργαζόμαστε εδώ και 26 χρόνια περίπου χωρίς δομή σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους, άρα και χωρίς καμία δυνατότητα ανέλιξης.

Η κάθε κλινική υπάγεται στο Γ.Ν. της επαρχίας της και ο κάθε ιατρός στον εκάστοτε διευθυντή του αντίστοιχου νοσοκομείου.

Τα λειτουργικά προβλήματα της κλινικής μας έχουν γίνει χρόνια και δυστυχώς παρόλα τα διαβήματα μας προς τις αρμόδιες αρχές δεν επιλύονται.

6.4.   Κλινική Θαλασσαιμίας Πάφου

Ένας μοναδικός γιατρός.

Τρεις νοσηλεύτριες εκ των οποίων η μια καλύπτει κενά τις 11.30 π.μ. σε άλλες κλινικές ή ιατρεία του νοσοκομείου.

Κανένα άλλο προσωπικό και η μοναδική γιατρός εκτελεί καθήκοντα γραμματέα αντί του γιατρού.  Αυτό αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τους ασθενείς.

Οι αιτήσεις για γραφειακή υποστήριξη δεν είχαν θετική ανταπόκριση από την Διεύθυνση του Νοσοκομείου.

          Είμαι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνησή και συνεργασία.”.»

 

ΝΧ/ΙΤ/Ap-23.06.011.03.578
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
411