Διάταγμα Υπ Υγείας αρ 10 για επιπλέον μέτρα απαγόρευσης


Ο Υπουργός Υγείας με το Διάταγμά του αρ. 10  που εξδωσε σημεα Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 ανακοινώνει νέα μέτρα απαγόρευσης. 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. 10 Comments (0)

Add a new comment:Newsletter
424