Ο Φίλιππος Πατσαλής στην Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

22 Σεπ 2014 - 18:39


Οι βασικές αρχές του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ

22 Σεπ 2014 - 10:06


Σύστημα με δομή μονοασφαλιστικού ξεκαθαρίζει εκ νέου το Υπουργείο Υγείας για το ΓΕΣΥ

19 Σεπ 2014 - 16:56


Υπουργός Υγείας: Είναι ανάγκη να προχωρήσουμε με τη ψήφιση των νόμων για το ΓΕΣΥ

19 Σεπ 2014 - 15:17


Τρέχει ο δημόσιος διάλογος υπό την πίεση ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων και διαφωνιών

19 Σεπ 2014 - 14:31


Φ. Πατσαλής: Την υγεία στο κράτος τη διαχειρίζεται η αρμόδια Αρχή, που είναι το Υπουργείο Υγείας

19 Σεπ 2014 - 05:22


Φ. Πατσαλής: Δεν θ’ αλλάξει η φιλοσοφία και οι βασικές αρχές του Γενικού Σχεδίου Υγείας

18 Σεπ 2014 - 15:40


Ελπίδα ότι θα βρεθούν οι κοινές συνισταμένες για να προχωρήσει η ψήφιση των νομοσχεδίων

17 Σεπ 2014 - 18:37


Βλέπει Οικολόγους σήμερα για τις μεταρρυθμίσεις στην Υγεία ο Φίλιππος Πατσαλής

17 Σεπ 2014 - 12:38


Μεταρρύθμιση του συστήματος με υιοθέτηση των στόχων της ευρωπαϊκής Στρατηγικής «Υγεία 2020»

17 Σεπ 2014 - 10:19

Newsletter