1712 ιατροί (προσωπικοί και ειδικοί) 513 φαρμακεία, 132 κλινικά εργαστήρια εντάχθηκαν στο ΓεΣΥ


Ο κύκλος εργασιών των 5 πρώτων μηνών έχει αποδείξει ότι ο κόσμος αγκάλιασε το ΓεΣΥ 

Μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί στο σύστημα και παρέχουν υπηρεσίες στο σύνολο 1712 ιατροί (προσωπικοί και ειδικοί) οι οποίοι αναλύονται στον πιο κάτω πίνακα, 513 φαρμακεία, 132 κλινικά εργαστήρια

Αυτά ειναι τα μέχρι σήμερα δεδομένα με βάση στοιχεία τα οποία ο Υπουργός Υγείας Κωνσντινος Ιωάννου θα παραθέσει ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών κατα τη συζήτηση του προύπολογισμού του Υπουργείου γαι το 2020 την ερχόμενη Δευτέρα.  

Σύμφωνα με αυτα τα στοιχεία: 

"Ο κύκλος εργασιών των 5 πρώτων μηνών έχει αποδείξει ότι ο κόσμος αγκάλιασε το ΓεΣΥ και δραστηριοποιήθηκε εντός του Συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρετε ότι σύμφωνα με τις καταγραφές του Μηχανογραφικού Συστήματος του ΟΑΥ  έχουν πραγματοποιηθεί 969.691 επισκέψεις σε Προσωπικούς Ιατρούς  (παιδιά και ενηλίκων στο Σύνολο), εκδοθήκαν 1.070.764 παραπεμπτικά για εργαστηριακές αναλύσεις, 136.324 παραπεμπτικά σε ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, 690.000 επισκέψεις  σε ειδικούς ιατρούς και εκδόθηκαν 807.286 συνταγές μέσω του συστήματος.   

ΠΙ για ενήλικες*

 

Ιδιώτες

309

ΟΚΥπΥ

105

Σύνολο

414

 

 

ΠΙ για παιδιά*

 

Ιδιώτες

129

ΟΚΥπΥ

37

Σύνολο

166

 

 

Ειδικοί Ιατροί

 

Ιδιώτες

592

ΟΚΥπΥ

540

Σύνολο

1132

Πίνακας 1: Ανάλυση Ιατρών που έχουν συμβληθεί με το ΓεΣΥ

Τις πρώτες εβδομάδες, παρουσιάστηκαν προβλήματα, τα οποία εντοπίστηκαν και επιλύθηκαν. Με ικανοποίηση παρατηρούμε ότι τις τελευταίες εβδομάδες, με την ένταξη περισσότερων ιατρών στο Σύστημα, αλλά και με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν τους πρώτους πέντε μήνες, και την εφαρμογή αριθμού πρωτοκόλλων και περιορισμών, το ΓεΣΥ άρχισε να ομαλοποιείται.

Παράλληλα με τη βοήθεια του μηχανογραφικού συστήματος έχει διαφανεί ότι  υπήρξε μια υπερδραστηριότητα εκ μέρους μικρής μερίδας παρόχων. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας  πέραν των περιορισμών που έχει εντάξει μέσω του μηχανογραφικού συστήματος, έχει απομονώσει μέσω του μηχανογραφικού  δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο μέσο αριθμό δραστηριοτήτων από συγκεκριμένους ιατρούς  και αξιολογεί τα αιτήματα πριν προχωρήσει στην αποζημίωση τους, ώστε εκεί και όπου υπήρχε κατάχρηση να μην αποζημιώνονται. Περαιτέρω σε επαφή με τις Επιστημονικές Εταιρείες αξιολογούνται επιπρόσθετα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εκμετάλλευσης του Συστήματος.

Αυτή την περίοδο, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος μεταξύ Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, με στόχο να εξευρεθεί η κοινή συνισταμένη που θα φέρει τις δύο πλευρές σε συμφωνία για την ένταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓεΣΥ. Η διαβούλευση πραγματοποιείται σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα και είμαι αισιόδοξος ότι πολύ σύντομα θα έχουμε το αποτέλεσμα".
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
716