Προσωρινή ρύθμιση για δικαιούχους ΓεΣΥ που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εγγραφή τους


Σε συνέχεια απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019, σχετικά με προσωρινή ρύθμιση για την εγγραφή συγκεκριμένων ομάδων δικαιούχων του ΓεΣΥ που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εγγραφή τους, ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου κατέθεσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση, στην οποία περιλαμβάνονται επιπλέον ομάδες δικαιούχων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαδικαστικά ή και τεχνικά προβλήματα στην εγγραφή τους.

Συγκεκριμένα, οι νέες κατηγορίες προσώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εγγραφής στο ΓεΣΥ είναι οι ακόλουθες:

-  Διπλωμάτες και μη-διπλωματικό προσωπικό που εργάζεται στις Πρεσβείες που βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τα άτομα που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, εξαιρούνται οποιωνδήποτε μεταναστευτικών διατυπώσεων.

-  Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ). Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται κυρίως Ευρωπαίοι τουρίστες και Ευρωπαίοι φοιτητές που σπουδάζουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

-  Άλλες κατηγορίες προσώπων, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εγγραφή τους ως δικαιούχοι στο ΓεΣΥ.

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, η διαδικασία για να γίνουν οι ανάλογες ρυθμίσεις στο Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα και, ως εκ τούτου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη του κόστους για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους πιο πάνω δικαιούχους από τον ΟΚΥπΥ για τη μεταβατική περίοδο από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Παράλληλα, επεκτείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 η μεταβατική περίοδος για τις πιο κάτω ομάδες δικαιούχους που περιλαμβάνονταν στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019:

1. Κάτοχοι κάρτας νοσηλείας χωρίς υπηκοότητα:

  • Πρόσωπα, μεγάλη μερίδα εκ των οποίων είναι υπερήλικες, που είναι κάτοχοι κάρτας νοσηλείας, κατέχουν κυπριακή ταυτότητα χωρίς κυπριακή υπηκοότητα, αλλά δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΓεΣΥ διότι η ταυτότητά τους θεωρείται από το Αρχείο Πληθυσμού ως άκυρη.
  • Νεογέννητα και παιδιά κάτοχοι καρτών νοσηλείας χωρίς κυπριακή υπηκοότητα, τα οποία έχουν γεννηθεί στην Κύπρο από αλλοδαπούς γονείς και έχουν πιστοποιητικό γέννησης από τις Αρχές της Δημοκρατίας, αλλά δεν κατέχουν τις απαραίτητες άδειες διαμονής.
  • Πολίτες, κυρίως Ευρωπαίοι, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι της Κύπρου, έχουν κάρτα νοσηλείας, για τους οποίους όμως εκκρεμεί η έκδοση του Δελτίου Μόνιμης Διαμονής στη Δημοκρατία.

2. Το στρατιωτικό προσωπικό εξ Ελλάδος (αξιωματικοί, μέλη των οικογενειών τους και οπλίτες), που υπηρετεί στην ΕΛΔΥΚ. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το κόστος για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών θα καλύπτεται από τον ΟΚΥπΥ για όσο απαιτείται.

3. Πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση και έχουν αποκτήσει νόμιμα δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο παρόν στάδιο, δεν είναι δυνατή η εγγραφή στο ΓεΣΥ προσώπων που είναι κάτοχοι άδειας εισόδου με σκοπό την εργασία και στα οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμη άδεια παραμονής.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
460