Πολεοδομικά κίνητρα για τη δημιουργία, την επέκταση και την αναβάθμιση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων


Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τα πολεοδομικά κίνητρα για τη δημιουργία, την επέκταση και την αναβάθμιση νοσηλευτηρίων υποβλήθηκε σήμερα στα μέλη του Υπουργικού ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης σε συνεννόηση και συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου.

Αναγνωρίζοντας το λογικό αίτημα του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) για παραχώρηση πολεοδομικών κινήτρων, και σε συνέχεια σειράς άλλων κινήτρων που αποφασίστηκαν για περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περιβάλλον ΓεΣΥ, η Κυβέρνηση κρίνει σκόπιμο όπως στηρίξει έμπρακτα τον τομέα της υγείας και, κατ’ επέκταση, τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, βοηθώντας έτσι στην επιτυχή υλοποίηση της εφαρμογής του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενες συνεδρίες του το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση (accreditation), καθώς και τη συγχρηματοδότηση για την αγορά εξοπλισμού.

Προς τούτο και στο πλαίσιο του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο (απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 29 Ιουλίου 2015), προωθείται η εφαρμογή πολεοδομικών κινήτρων για τη δημιουργία, την επέκταση και την αναβάθμιση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, ώστε να είναι σε θέση να αυξήσουν το δυναμικό τους σε κλίνες –σήμερα αριθμούν τις μισές διαθέσιμες κλίνες παγκύπρια-, αναβαθμίζοντας τις εγκαταστάσεις τους. Η απόφαση για ενίσχυση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων μέσω της παραχώρησης πολεοδομικών κινήτρων και της ανάπτυξης των υποδομών αναμένεται να συμβάλει και στην ενίσχυση του ιατρικού τουρισμού και την εξυπηρέτηση μη δικαιούχων του ΓεΣΥ (πολίτες τρίτων χωρών, υπηρεσίες που δεν προσφέρονται στο ΓεΣΥ, κοκ).

Τα κίνητρα προνοούν δυνατότητα αύξησης του συντελεστή δόμησης σε τεμάχια γης που βρίσκονται στα αστικά κέντρα των τεσσάρων μεγάλων πόλεων και την άμεση περίμετρό τους ή σε άλλη περιοχή εντός Ορίου Ανάπτυξης. Τα εν λόγω κίνητρα θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικά και αναμένεται να προσφέρουν πραγματικό όφελος στον τομέα της Υγείας.

Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της διαβούλευσης του Υπουργείου Υγείας και του ΟΑΥ με τον ΠΑΣΙΝ και δείχνει έμπρακτα την αποφασιστικότητα και τη θέληση της Κυβέρνησης για την επιτυχή εφαρμογή του ΓεΣΥ με τη συμμετοχή των παρόχων υγείας.

 

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
400