Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ογκολογικούς ασθενείς αποφάσισε το Υπουργικό


 Διορισμός Προέδρου Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου

Εντατικοποιείται η προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας για αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους ογκολογικούς ασθενείς. Ως μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για τον Καρκίνο, προχωρά η δημιουργία Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, το οποίο, ανάμεσα σε άλλα, θα έχει την ευθύνη να προχωρήσει με την αξιολόγηση, τη διαπίστευση και την οργάνωση όλων των ογκολογικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα πρόταση που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας κ. Μιχάλης Χατζηπαντέλα, για τον διορισμό του δρος Παύλου Ε. Δράκου στην θέση του Προέδρου του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου. Το επόμενο διάστημα θα διοριστούν και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε το ταχύτερο δυνατό να είναι σε θέση το Ινστιτούτο να προσφέρει τις υπηρεσίες του προς όφελος των πασχόντων με καρκίνο.

Στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για τον Καρκίνο, η οποία είναι σε συνάρτηση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Καρκίνο, είναι η ορθολογιστική αντιμετώπιση της ασθένειας του καρκίνου και η παροχή της καλύτερης δυνατής βοήθειας στους πάσχοντες από την πρώιμη πρόληψη μέχρι τη θεραπεία και την ανακουφιστική φροντίδα.

 

_________________

Υπουργείο Υγείας

15 Οκτωβρίου 2021
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
1361