Υποβολή αιτήσεων για εξωτερικές μετεγγραφές στην Ιατρ. Σχολή ΠΚ για φοίτηση τον Σεπτέμβριο 2017/2018


Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για εξωτερικές μετεγγραφές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου αρχίζει από τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017, για έναρξη φοίτησης το Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18 (Σεπτέμβριος 2017).

Η Ιατρική Σχολή θα προσφέρει 7 θέσεις για μετεγγραφή στο 2ο έτος σπουδών και 3 θέσεις για μετεγγραφή στο 4ο έτος σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης και όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα κριτήρια εισδοχής μέσω της διαδικασίας εξωτερικών μετεγγραφών από το Γραφείο Εξυπηρέτησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, στο Κτίριο Συμβουλίου – Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης (ισόγειο) στην Πανεπιστημιούπολη ή από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb (Ανακοινώσεις).

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά/ βεβαιώσεις πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας από Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τις 8:00πμ μέχρι και τις 1:30μμ:

  • Στο Γραφείο 1, της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

ή

  • Μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και την 14η Ιουλίου 2017) στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος. Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «Αίτηση για Εξωτερική Μετεγγραφή για την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου».

Υπογραμμίζεται ότι αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία ή αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/βεβαιώσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά/βεβαιώσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (14 Ιουλίου 2017).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με το Γραφείο Εξυπηρέτησης (ΥΣΦΜ) στο 2289 4021 και με το Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών (ΥΣΦΜ) στο 2289 4039 (Νατάσσα Χαραλάμπους) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]

Για την αίτηση εξωτερικών μετεγγραφών για την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
241