Υπό επεξεργασία πρόταση για κέντρα υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές


Και ο τομέας των φαρμάκων περιλαμβάνεται στις μεγάλες αλλαγές που θα επέλθουν με την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας(ΓΕΣΥ), με το ρόλο του κράτους στις συνθήκες ΓΕΣΥ να καθίσταται διαχειριστικός.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αποθήκες φαρμάκων θα περάσουν στον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που συνεπάγεται κλείσιμο των αποθηκών των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, ενώ το κράτος θα καθορίζει τις τιμές και την αποζημίωση. Εξάλλου, σε ό,τι αφορά την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Υγείας, το Υπουργείο προετοιμάζεται για την ίδρυση νέων διευθύνσεων, όπως για παράδειγμα διεύθυνσης ΓΕΣΥ. Εκτός Υπουργείου θα μεταφερθεί ο τομέας των αναλώσιμων, εξαιτίας της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, ενώ πολύ μικρότερο θα καταστεί το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών.

Εξάλλου, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, λήφθηκε απόφαση βάσει της οποίας το Υπουργείο Υγείας θα επεξεργαστεί πρόταση που θα προβλέπει την ύπαρξη κέντρων υγείας σε ολόκληρη την Κύπρο, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς εύκολη πρόσβαση στα αστικά κέντρα υγείας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
231