Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο «ο περί της Εγγραφής Ψυχοθεραπευτών Νόμος»


Το Υπουργείο Υγείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί της Εγγραφής Ψυχοθεραπευτών Νόμος»

Το Νομοσχέδιο ετοιμάστηκε, από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ψυχοθεραπευτών, σε συνεργασία με τους Οργανισμούς, μέλη του και σκοπός του είναι η ρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή στην Κύπρο. Κυριότερες διατάξεις του Νομοσχεδίου αφορούν τη σύσταση και τη σύνθεση του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχοθεραπευτών, τα προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο Ψυχοθεραπευτών και τις Μεταβατικές Ρυθμίσεις για Εγγραφή όσων ασκούν ήδη το επάγγελμα, πριν την έναρξη ισχύος του Νόμου.

Το Υπουργείο Υγείας θέτει σε διαβούλευση το εν λόγω Νομοσχέδιο και καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση, αποστέλλοντας τα σχόλια, τις απόψεις τους και τις εισηγήσεις τους, στο αναρτημένο ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι την 7η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00 Τα σχόλια, οι απόψεις και οι εισηγήσεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του Νομοσχεδίου.

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
1956