Λίγοι ψυχιατρικοί ασθενείς είναι εγκληματίες, λίγοι εγκληματίες πάσχουν από ψυχιατρική διαταραχή


Διευκρινίσεις Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών

Με ανακοίνωση της η Επιτροπή Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών αναφέρει:

"Στη σύγχρονη κοινωνία, όπου η πληροφόρηση διαδίδεται με γοργούς ρυθμούς, ειδικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γνώση, μερικές φορές, προσλαμβάνει μορφή παραπληροφόρησης και εύκολης ανάγνωσης, με επακόλουθο να διεξάγονται λανθασμένα συμπεράσματα, που με την πάροδο του χρόνου, αποτυπώνονται στο συλλογικό ασυνείδητο.

Δυστυχώς θύματα της λανθασμένης πληροφόρησης, είναι και οι ευάλωτες ή περιθωριοποιημένες ομάδες, οι οποίες όχι μόνο στιγματίζονται, αλλά γίνονται και ο αποδιοπομπαίος τράγος της κοινωνίας μας. Πρόσφατο παράδειγμα είναι η συσχέτιση του εγκλήματος με την ψυχική νόσο. 

Μια εύκολη προσέγγιση του εγκλήματος, ειδικά εάν αυτό είναι ειδεχθές, είναι να αποδοθεί στον δράστη ψυχική νόσος. Ο γενικός πληθυσμός αποδέχεται την αιτιολογική σχέση μεταξύ της μείζονος ψυχικής διαταραχής και της εκδήλωσης εγκληματικής συμπεριφοράς. Η συσχέτιση αυτή έχει αμφισβητηθεί έντονα από εγκληματολόγους, κοινωνιολόγους, κλινικούς ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν ερευνητικές μελέτες, οι οποίες υποστηρίζουν κάθε βασική υπόθεση συσχέτισης ψυχικής νόσου και βίαιης συμπεριφοράς. Η μόνη όμως αποδεδειγμένη συσχέτιση δεν είναι μεταξύ της ψυχικής νόσου και του εγκλήματος, αλλά μεταξύ εγκλήματος και ηλικίας. 

Αρκετές έρευνες έχουν αποδείξει ισχυρή ένδειξη συσχέτισης βίαιων εγκλημάτων και Διαταραχής Προσωπικότητας (Αντικοινωνικού τύπου), ενώ έρευνες που έγιναν σε κρατούμενους των φυλακών, έχουν εντοπίσει μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών (Διαταραχή από Χρήση Ουσιών) σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Επιπλέον, οι κρατούμενοι που πάσχουν από Ψυχωτική ή  Συναισθηματική  Διαταραχή, είναι τρείς έως τέσσερεις φορές περισσότεροι από τους αντίστοιχους ασθενείς της κοινότητας. Αυτή όμως η διαφορά, μπορεί να αποδοθεί στην ευκολότερη εξυγίανση του διαπραχθέντος εγκλήματος, σε σχέση με τον θύτη που δεν έχει οποιαδήποτε ψυχοπαθολογία.

Συμπερασματικά, οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι λίγοι ψυχιατρικοί ασθενείς είναι εγκληματίες και λίγοι εγκληματίες πάσχουν από κάποια ψυχιατρική διαταραχή"
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
21971