Μέτρα προφύλαξης κατά COVID-19 για υπεύθυνους Οργανωμένων Κατασκηνώσεων Παιδιών και Εφήβων


Το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για προστασία της Δημόσιας Υγείας εκδίδει σειρά οδηγιών που θα πρέπει να λαμβάνονται για αποφυγή της διασποράς και την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του COVID-19, σε  Οργανωμένες Κατασκηνώσεων Παιδιών και Εφήβων.

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να θεωρηθούν ως τα ελάχιστα που θα πρέπει να τυγχάνουν εφαρμογής. Οι υπεύθυνοι των Οργανωμένων Κατασκηνώσεων Παιδιών και Εφήβων  συμβουλεύονται όπως παράλληλα διαμορφώσουν ανάλογα και επιπρόσθετα μέτρα σύμφωνα με τη διαμόρφωση και τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους τους.

Ειδικά μέτρα Οργανωμένων Κατασκηνώσεων Παιδιών και Εφήβων

Για  την είσοδό τους στον κατασκηνωτικό χώρο όλοι οι κατασκηνωτές και το προσωπικό, θα πρέπει να απαιτείται να κατέχουν κατά την ημερομηνία έναρξης της κατασκήνωσης  :

  • είτε αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών,
  • είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού,
  • είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής θετικής διάγνωσής τους.

Οι κατασκηνωτές μαζί με τους επιτηρητές του,  θα πρέπει να διαχωριστούν σε μόνιμες και διακριτές μικρές ομάδες που θα είναι πάντοτε  σταθερές χωρίς να αναμιγνύονται με μέλη με άλλες ομάδες. Αυτό ισχύει για όλες τις πτυχές της παραμονής τους (διανυκτέρευση, σίτηση, ενασχόληση κ.α). Θα πρέπει να ακολουθηθεί η φιλοσοφία «Bubble».

Οι διακινήσεις κατασκηνωτών και εργαζομένων εκτός του κατασκηνωτικού χώρου  απαγορεύονται. Σε πολύ εξαιρετικές και απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις και πάντοτε μετά από την έγκριση της Διεύθυνσης του κατασκηνωτικού χώρου, μπορεί να επιτραπεί αυτό αλλά πάντοτε θα πρέπει να τηρείται αυστηρά ημερολόγιο και λεπτομερής καταγραφή του τι έκανε, ποιους χώρους επισκέφθηκε και με ποιους ήρθε σε επαφή. Εάν υπάρχει ευελιξία στο ποιος θα πρέπει να εξέλθει του κατασκηνωτικού χώρου για διευθέτηση της ανάγκης που έχει προκύψει, θα πρέπει να προτιμάται  εργαζόμενος ο οποίος είναι εμβολιασμένος, και έχει  ολοκληρωμένο το εμβολιαστικό σχήμα.

Η είσοδος/επισκέψεις γονέων/κηδεμόνων ή/και άλλων προσώπων εντός του κατασκηνωτικού χώρου  απαγορεύεται αυστηρά. Σε πολύ εξαιρετικές και απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις και πάντοτε μετά από την έγκριση της Διεύθυνσης του

κατασκηνωτικού χώρου, μπορεί να εισέλθει άλλο άτομο εκτός των εργαζομένων και των κατασκηνωτών  στον χώρο της κατασκήνωσης.

Νοείται ότι στην εξαιρετική περίπτωση που θα κριθεί ότι άλλο άτομο είναι ανάγκη να εισέλθει στον χώρο του κατασκηνωτικού χώρου, πρέπει απαραίτητα να τηρεί τα μέτρα ασφάλειας και υγείας που ισχύουν. Στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να εισέλθει στο κατασκηνωτικό χώρο οποιοδήποτε άλλο άτομο, εκτός από το προσωπικό  και τα παιδιά, τότε τηρείται αυστηρά ημερολόγιο εισόδου και λεπτομερής καταγραφή του τι έκανε, ποιους χώρους επισκέφθηκε και με ποιους ήρθε σε επαφή.

Η λειτουργία  χώρων εστίασης στο χώρο, διέπεται από το προωτόκολλο «Πρωτόκολλο για την επανεκκίνηση εστίασης COVID-19» το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα    https://www.pio.gov.cy/coronavirus/categories/info

Η λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών στο χώρο, διέπεται από το προωτόκολλο «Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους Κολυμβητηρίων / Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών» το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/categories/info

Η χρήση αποδυτηρίων και εσωτερικών ντους διέπεται από τις «Οδηγίες και μέτρα προφύλαξης από τον νέο Κορωνοϊό (SARSCOV-2) για την χρήση σάουνας ή steam bath εντός των αποδυτηρίων» https://www.pio.gov.cy/coronavirus/categories/info

Χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου για όλα τα πρόσωπα δώδεκα ετών και άνω, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας.

Σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος ενημερώνεται άμεσα η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου λοιμωδών Νοσημάτων στο τηλέφωνο με αριθμό 22771923 (email [email protected]) για καθοδήγηση όσον αφορά τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν.

Υγιεινή προσωπικού

Χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας.

Διαχωρισμός προσωπικού  σε σταθερές ομάδες για αποφυγή συνωστισμού και διευκόλυνση ιχνηλάτησης.

Κοινωνική αποστασιοποίηση. 

Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον κορωνοϊό COVID-19.

Σε βήχα ή φτάρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντηλο, ή εκτάκτως με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα αν δεν υπάρχει χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους κάδους απορριμμάτων.

Άτομα με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού να μην προσέρχονται στην εργασία τους μέχρι το πέρας των συμπτωμάτων.

Οι διαχειριστές του χώρου  θα διατηρούν αρχείο όπου θα κρατούνται στοιχεία με τα ονόματα όλου του προσωπικού και τις ημέρες που βρίσκονταν σε εργασία   Επίσης θα κρατούνται ανάλογα στοιχεία για κάθε άτομο που δυνατό να εκτέλεσε άλλη εργασία στο χώρο  ως εξωτερικός συνεργάτης (π.χ. συντηρητές, μηχανικοί, κτλ.)

Καθαρισμός και απολύμανση

Τηρούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο έγγραφο με τίτλο Καθαρισμός και απολύμανση Νο2, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/pc.pdf

Τουαλέτες

Χρήση απολυμαντικών καθαριστικών  και αερισμός χώρου ανά τακτά διαστήματα

Σημάνσεις μέτρων τήρησης αποστάσεων και κανόνων υγιεινής.

Εφοδιασμός των τουαλετών με υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες /χαρτοπετσέτες μιας χρήσης και αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 60% τουλάχιστο σε αλκοόλη) για απολύμανση των χεριών.

Χρήση κάδων απορριμμάτων με ποδομοχλό.

Ειδικά όσον αφορά τον εξαερισμό στις κοινόχρηστες τουαλέτες εσωτερικών χώρων εκεί όπου υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα τεχνικού εξαερισμού: εάν

είναι εφικτό, διασφάλιση του τεχνικού εξαερισμού στις τουαλέτες σε συνεχή βάση όλο το 24ωρο και να αποτρέπεται το άνοιγμα των παραθύρων της τουαλέτας για να επιτευχθεί η ορθή κατεύθυνση του αερισμού-εξαερισμού. Σε κοινόχρηστες τουαλέτες όπου δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα τεχνικού εξαερισμού, να ανοίγουν τα παράθυρα.

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

Υγειονομικές  Υπηρεσίες

Ιούνιος 2021
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
532