Το Mediterranean Hospital of Cyprus θα συμμετέχει στο ΓΕΣΥ


Με ανακοίνωσή του το Mediterranean Hospital of Cyprus αναφέρει:

«Με γνώμονα την ενεργή συμμετοχή του στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) της χώρας, το Mediterranean Hospital of Cyprus ανακοινώνει την δέσμευση του για συμμετοχή στο νέο Σύστημα Υγείας, έτοιμο να στηρίξει ισότιμα και καθολικά τον πληθυσμό.

Συμμεριζόμενο απόλυτα τις βασικές αρχές του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) και με επίκεντρο τον ασθενή, το Νοσοκομείο μας δηλώνει έτοιμο να παρέχει καθολική κάλυψη στους ασθενείς με ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, εξυπηρετώντας όλα τα στρώματα και κοινωνικά σύνολα της χώρας διαμέσου ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές νοσοκομειακές και ιατρικές υπηρεσίες όλων των ειδικοτήτων.

Ταυτόχρονα, μέσω της συμμετοχής του στο ΓΕΣΥ, το Mediterranean Hospital θα συμβάλει ενεργά στην δικαιότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος των ασθενών και του συνόλου».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
201