Το Ανώτατο δικαίωσε την Ελένη Ιωαννίδου στην προσφυγή της το 2011 κατά του Υπουργείου Υγείας


Το Υπουργείο Υγείας απέρρίψε, το αίτημά της για κάλυψη εξόδων θεραπείας της στο εξωτερικό

Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε την Ελένη Ιωαννίδου στην προσφυγή της που καταχώρησε το 2011 κατά του Υπουργείου Υγείας και του υπουργού Υγείας λόγω της άρνησης τους για κάλυψη των εξόδων θεραπείας της στο εξωτερικό.

Όπως λέχθηκε στο Δικαστήριο:

Π. ΠΑΝΑΓΗ, Δ.:- H αιτήτρια αμφισβητεί την νομιμότητα της απόφασης του Υπουργείου Υγείας να απορρίψει, μετά από αναθεώρηση, αίτημα της για κάλυψη εξόδων θεραπείας της στο εξωτερικό, βάσει του άρθρου 9 του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες που δεν προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα (εφεξής «το Σχέδιο»).

Σύμφωνα με τα αδιαμφισβήτητα γεγονότα της υπόθεσης, στις 17.9.2010 υπεβλήθη για πρώτη φορά αίτημα για εκ των υστέρων κάλυψη εξόδων της αιτήτριας για αποθεραπεία, χειρουργεία και νοσοκομειακή περίθαλψη. Η αίτηση της συνοδευόταν από ιατρικά πιστοποιητικά, σύμφωνα με τα οποία η αιτήτρια έπασχε από καρκίνο στο έντερο με ταυτόχρονη μετάσταση στο ήπαρ με αποτέλεσμα να μεταβεί στο Λονδίνο όπου χειρουργήθηκε στις 21.8.2010 από τον Professor Meirion Thomas στο Royal Mardsen Hospital. Της συνεστήθη εντατική χημειοθεραπεία μετά από 4-6 εβδομάδες ώστε να καταστεί δυνατή και η χειρουργική επέμβαση στο ήπαρ.

Οι Επιτροπές Ειδικών Χειρουργικής και Ογκολογίας με αντίστοιχες εκθέσεις τους ημερομηνίας 14.10.2010 και 19.10.2010 εισηγήθηκαν στην αρμόδια αρχή τη μη ικανοποίηση του αιτήματος, καθότι η επέμβαση για καρκίνο εντέρου γίνεται σε όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια, ενώ για τυχόν μελλοντική επέμβαση στο ήπαρ θα επανεξεταστεί το αίτημα. Η δε εξέταση PET-CT δεν είχε ένδειξη προεγχειρητικά, καθότι η αιτήτρια παρουσίαζε ήδη μεταστατική νόσο. Αφού μελέτησε τις εισηγήσεις των Επιτροπών Ειδικών, η αρμόδια αρχή απέρριψε το αίτημα της αιτήτριας και την ενημέρωσε με επιστολή ημερομηνίας 8.11.2010 ότι το αίτημα της δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθεί. Στις 14.1.2011 λήφθηκε από τους καθ' ων η αίτηση επιστολή του θεράποντα ιατρού της αιτήτριας, Δρα. Παπαμιχαήλ, ογκολόγου στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, όπου η αιτήτρια είχε υποβληθεί σε χημειοθεραπείες, με την οποία εισηγείτο την επιδότηση της αιτήτριας για θεραπεία στο εξωτερικό και συγκεκριμένα για διενέργεια επέμβασης στο ήπαρ.

Το αίτημα διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Ειδικών Χειρουργικής, η οποία με έκθεση της ημερομηνίας 2.2.2011 εισηγήθηκε την μη ικανοποίηση του αιτήματος για ηπατεκτομή με δευτεροπαθείς μεταστάσεις, καθότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις του Σχεδίου επειδή η επέμβαση γίνεται στα κρατικά νοσηλευτήρια. Στις 4.2.2011 στάλθηκε στο Υπουργείο Υγείας η ιατρική έκθεση του Άγγλου ιατρού Δρ. Mudan με την οποία εισηγείτο συγκεκριμένο πλάνο θεραπείας της αιτήτριας και ζητούσε όπως αυτή επισκεφθεί το Λονδίνο προκειμένου να διενεργηθεί PET Scan και MRI για να ακολουθήσει η τελική εκτίμηση για το ήπαρ.

Η ιατρική έκθεση του Δρα Mudan διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Ειδικών Χειρουργικής η οποία στις 10.2.2011 εισηγήθηκε την έγκριση της αιτήτριας για μετάβαση στο εξωτερικό για PΕΤ Scan, ενώ η Επιτροπή Ογκολογίας στις 16.2.2011, μελετώντας την περίπτωση, αποφάσισε την διενέργεια MRI στην Κύπρο ώστε αναλόγως των αποτελεσμάτων να τοποθετηθεί υπέρ ή εναντίον του αιτήματος. Στις 16.2.2011 παραδόθηκε επιστολή του Δρα Mudan στους καθ' ων η αίτηση, σύμφωνα με την οποία η αιτήτρια θα αξιολογείτο στις 21.2. 2011, ενώ η χειρουργική επέμβαση ήταν προγραμματισμένη στις 23.2.2011. Η Επιτροπή Ειδικών, αφού κλήθηκε από την αρμόδια αρχή να δώσει διευκρινήσεις ως προς την κάλυψη εξόδων για την χειρουργική επέμβαση, απάντησε στις 24.2.2011, δηλαδή μετά την διενέργεια της επέμβασης, ως εξής:

«Η Επιτροπή Ειδικών Χειρουργικής, αφού μελέτησε την περίπτωση του ανωτέρω ασθενή και σύμφωνα με τους κανονισμούς, σας ενημερώνει ότι όσον αφορά τη διενέργεια PET SCAN δόθηκε έγκριση στις 10.2.2011 από εμάς.

Αναφορικά με το RFA ή ηπατεκτομή, δηλώνουμε ότι αυτά γίνονται στο Γ.Ν. Λευκωσίας, όπως γνωμάτευση ημερομηνίας 2.2.2011.»

Στις 17.2.2011 η αιτήτρια έστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας με την οποία ζητούσε την παρέμβαση του προς πραγματοποίηση της επέμβασης, καθότι είχε ήδη λάβει αρνητική απάντηση από το Υπουργείο - με το οποίο επικοινώνησε επανειλημμένα - παρά το γεγονός ότι «.. είχαν αρχικά υποσχεθεί ότι η υπόθεση στο συκώτι θα αντικριζόταν ευνοϊκά». Η αρμόδια αρχή αποφάσισε τη μη έγκριση του αιτήματος και κοινοποίησε την απόφαση της με επιστολή ημερομηνίας 8.3.2011, η οποία δόθηκε στην οικογένεια της αιτήτριας, ότι το αίτημα δεν μπορούσε να τύχει θετικής ανταπόκρισης καθότι η επέμβαση για RFA/ηπατεκτομή, σύμφωνα με την Επιτροπή Ειδικών Χειρουργικής, η οποία μελέτησε την περίπτωση, γίνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Ολόκληρη η απόφαση στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter597