Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου: Προστασία των παιδιών μας: Ευθύνη όλων


Με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος ψυχολόγων αναφέρει:
«Τα τελευταία χρόνια γίνονται μεγάλες προσπάθειες από το κράτος, την κοινωνία των πολιτών αλλά και οργανωμένα σύνολα για τη διασφάλιση, προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν οδηγήσει σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, τόσο νομοθετικές όσο και σε επίπεδα δομών, οι οποίες εξυπηρετούν αυτό το σκοπό. Παρόλα αυτά, ακόμα υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, των οποίων τις συνέπειες βιώνουμε συχνά, τόσο ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας, μέλη της κοινότητας αλλά και ως δέκτες τέτοιων υπηρεσιών.

Μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στη νομοθεσία, η οποία τη δεδομένη στιγμή δε δίνει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στο παιδί όταν δεν υπάρχει η συνεργασία και συγκατάθεση και από τους δυο γονείς. Το εν λόγω γεγονός έρχεται σε αντίθεση με τη σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού και την πεποίθηση πως το παιδί μπορεί να υπάρξει ως μια ανεξάρτητη οντότητα που μπορεί από μόνο του να αναζητήσει και λάβει υπηρεσίες από επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Στόχος μας θα πρέπει να είναι εκτός από το να δώσουμε φωνή στα παιδιά, να διασφαλίσουμε πως αυτή τη φωνή δεν θα εμποδιστεί από άλλους παράγοντες. Κατανοώντας τις δυσκολίες που υπάρχουν σε νομοθετικό και θεσμικό επίπεδο αλλά και την πολυπλοκότητα του ζητήματος, θεωρούμε πως η έναρξη ενός διαλόγου που θα ασχοληθεί επιτακτικά και με προσήλωση στην ουσιαστική επίλυση του προβλήματος, θα πρέπει να αποτελεί την προτεραιότητα μας.

Την ίδια στιγμή είναι σημαντικό και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά και όσοι εμπλέκονται με παιδιά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο ασκούν τα καθήκοντα τους. Η δουλεία μας δεν ολοκληρώνεται απλά με τη διεκπεραίωση πρωτοκόλλων ή διαδικασιών. Η ευθύνη μας είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αφού αποτελούμε τους επαγγελματίες που θα πρέπει να βρουν τους τρόπους να επικοινωνήσουν αλλά και να ενεργοποιήσουν τους κατάλληλους μηχανισμούς για την προστασία ενός παιδιού σε πρακτικό επίπεδο. Τέλος, η ίδια η κοινωνία θα πρέπει να εγκύψει με μεγαλύτερη προσοχή στο εν λόγω ζήτημα. Η απλή ενημέρωση των αρμοδίων και η κινητοποίηση υπήρξε αρκετές φορές καταλυτική στην προστασία ενός παιδιού. Η ενεργοποίηση μας είναι πολύ πιο ουσιαστική, όταν γίνεται πριν τη δημοσιοποίηση άρθρων και περιστατικών στα ΜΜΕ.

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου παραμένει προσηλωμένος και δηλώνει έτοιμος να συνεισφέρει στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης και αντιμετώπισης των πιο πάνω προβλημάτων τόσο μέσα στα επαγγελματικά και θεσμικά πλαίσια αλλά και με δράσεις εντός της κοινωνίας. Η προστασία των παιδιών και η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους αποτελεί την πρώτιστη ευθύνη της πολιτείας απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό, μια ευθύνη η οποία μοιράζεται εξίσου σε όλους μας».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
686