Η ΕΕ ενώνει την πληροφόρηση και αλληλοβοήθεια των γιατρών


Με στόχο τη βοήθεια στους ιατρούς των νοσοκομείων που αντιμετωπίζουν την έκτακτη ανάγκη του κορωνοϊού σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκαινιάσει το «Σύστημα Στήριξης Κλινικής Διαχείρισης της νόσου COVID-19».

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία θα συμβάλει στη δημιουργία της άμεσης διασύνδεσης μεταξύ των νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα οποία έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη ως κέντρα αναφοράς για τον COVID-19. Με τον τρόπο αυτό οι γιατροί, θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο να ανταλλάζουν απόψεις με τους συναδέλφους τους για τον τρόπο αντιμετώπισης σοβαρών και πολύπλοκων περιπτώσεων, καθώς και τις πιθανές θεραπείες.

Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στην άμεση υιοθέτηση συγκεκριμένων θεραπευτικών επιλογών καθώς επίσης να μειώσει τις αβεβαιότητες που οφείλονται στις άγνωστες πτυχές του ιού.

Σύστημα Στήριξης Κλινικής Διαχείρισης της νόσου COVID-19-Ποιους βοηθά

  • Τους ασθενείς που χρειάζονται εξειδικευμένη περίθαλψη.
  • Τους ιατρούς ώστε να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφόρηση από συνάδελφους τους οι οποίοι λόγω διαφορετικής εξέλιξης της νόσου στη χώρα τους, έχουν μεγαλύτερη εμπειρία.

Οι τεχνικές και οι θεραπείες που εφαρμόζονται στους ασθενείς της νόσου COVID-19 είναι σε πολλές περιπτώσεις πειραματικές ενώ υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την πρόσβαση στις γνώσεις που αποκτήθηκαν πρόσφατα από τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες.

Το Σύστημα Στήριξης Κλινικής Διαχείρισης της νόσου COVID, θα  παρέχει βοήθεια σε όλους τους γιατρούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κλινικοί ιατροί μπορούν να βασίζονται στο ειδικό γραφείο υποστήριξης -υπό τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE) -για την οργάνωση διαδικτυακών διασκέψεων και την ανταλλαγή απόψεων με τους ομολόγους τους στην Ευρώπη σχετικά με πιθανές θεραπείες, καθώς και για τον τρόπο αντιμετώπισης σοβαρών και πολύπλοκων περιπτώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχή στο σύστημα, παρακαλείστε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


498