Αλλαγές στον τομέα της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 προβλέπει έρευνα


ΚΥΠΕ -  Πρόσφατη έρευνα με τίτλο «Driving the future of health» που διεξήγε η Strategy&, ο Oργανισμός Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικής της PwC, ανάμεσα σε 120 ανώτερα εκτελεστικά στελέχη των μεγαλύτερων διεθνών βιο-φαρμακευτικών εταιρειών, προβλέπει αύξηση του μεγέθους της παγκόσμιας αγοράς υγείας κατά 10%, από 10,6 τρισ. δολάρια το 2018 σε 11,6 τρισ. δολάρια μέχρι το 2030.

Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε, λόγω της σημαντικής αύξησης του ποσοστού του πληθυσμού με πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, αναμένεται μείωση των δαπανών ανά ασθενή κατά 27,5%. Βάσει των πιο πάνω στοιχείων, τα καθαρά περιθώρια λειτουργικού κέρδους, που ανέρχονται σήμερα στο 25%, ενδέχεται να μειωθούν σημαντικά καταγράφοντας αρνητικούς αριθμούς μέσα στην επόμενη δεκαετία. 
Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του κλάδου στο σύνολό του, τα εκτελεστικά στελέχη του τομέα αναμένουν μέχρι το 2030, τεράστιες διαφοροποιήσεις στις δαπάνες, κυρίως στους τομείς της διάγνωσης (+524%), της πρόληψης (+244%) και της ψηφιακής υγείας (+205%). Ωστόσο, το μερίδιο της περίθαλψης (χωρίς φαρμακευτική αγωγή) στο σύνολο των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης αναμένεται να συρρικνωθεί κατά σχεδόν 16%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 1,2 τρισ. δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030.
Η τεράστια πλειοψηφία των εκτελεστικών στελεχών βιο-φαρμακευτικών εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα εκφράζει τη βεβαιότητα ότι επίκεινται αλλαγές στον κλάδο. Το 96% συμφωνεί ότι ο τομέας θα εστιάσει στους ασθενείς / άτομα που έχουν ως κίνητρο την πρόληψη των ασθενειών παρά την αναζήτηση θεραπείας. Οι ασθενείς θα λαμβάνουν εξατομικευμένες λύσεις με τέτοιο τρόπο που θα εναρμονίζεται πλήρως με την καθημερινότητά τους. Το 68% των συμμετεχόντων στην έρευνα αναμένει ότι, το μελλοντικό αυτό όραμα θα αποτελεί τον κανόνα το αργότερο μέχρι το 2030.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1551