Θέματα υγείας στην Ολομέλεια


Τα θέματα υγείας που συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 είναι τα ακόλουθα:

-Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

-Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

-Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

-Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

-Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

-Οι περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

-Οι περί Καζεϊνών και Καζεϊνικών Αλάτων Κανονισμοί του 2017.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
130