Θέματα του τομέα της Υγείας στην Ολομέλεια


Τα θέματα υγείας που θα απασχολήσουν την Ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017, είναι τα ακόλουθα:

- Ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων και Καταδικασθέντων, Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. (Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών).

- Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

- Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων

Συμβάντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
57