Το ΤΕΠΑΚ και το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ανανέωσαν τη Συνεργασία τους


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ανανέωσαν το μεταξύ τους Μνημόνιο Συνεργασίας,  με σκοπό τη διεύρυνση της υφιστάμενης συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και ο Γενικός Διευθυντής του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, κ. Πάνος Εργατούδης, υπέγραψαν το μνημόνιο με τη δέσμευση για περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο οργανισμών.

Το Μνημόνιο προβλέπει, επίσης, τη διοργάνωση κοινών επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, την ανταλλαγή συμβουλευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών και μελετών, την κοινή  συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,  την τοποθέτηση φοιτητών του ΤΕΠΑΚ σε εργασιακούς χώρους του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου για πρακτική άσκηση και την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε στις 27 Μαΐου 2021 και έχει διάρκεια πέντε έτη.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
764