Έρευνα για επιπτώσεις της πανδημίας στους επαγγελματίες υγείας Κύπρου από ΤΕΠΑΚ και Παν. Κύπρου


To Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, διεξάγουν ερευνητική μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση της ψυχο-νοητικής ανταπόκρισης των επαγγελματιών υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας. Στη μελέτη αυτή, καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, ιατροί, φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές, κτλ) που εργάζονται στις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και οι τελειόφοιτοι Ιατρικής και Νοσηλευτικής.

Πρόκειται για μία ποσοτική μελέτη, της οποίας τα δεδομένα θα συλλεχθούν μέσω ενός διαδικτυακού ανώνυμου ερωτηματολογίου.

Το ερευνητικό πρωτόκολλο της μελέτης έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου [ΕΕΒΚ ΕΠ 2020.01.89].

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης αναμένεται να παράσχουν δεδομένα χρήσιμα, ώστε στη συνέχεια να διαμορφωθούν στοχευμένες παρεμβάσεις προς τους επαγγελματίες υγείας.  Ειδικότερα, μέσα από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αναμένεται να αναδειχτεί ο βαθμός αναγκαιότητας διαμόρφωσης παρεμβάσεων ενδυνάμωσης ή/και τροποποίησης των ήδη υπαρχουσών αναφορικά με την επιβάρυνση των επαγγελματιών υγείας λόγω της έκθεσής τους στις παρούσες συνθήκες πανδημίας.

Την ερευνητική ομάδα αποτελούν οι: 

Δρ. Ανδρέας Χατζηττοφής (Επικεφαλής Mελέτης) Λέκτορας Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου [email protected] , 22895209.

Δρ. Μαρία Καρανικόλα,, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια -Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δρ. Αναστασία Κωνσταντινίδου, Παθολόγος-Ογκολόγος, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
355