«Ερατοσθένης»: Πλατφόρμα WEBGIS για απεικόνιση αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών COVID-19


Το Κέντρο Αριστείας 'ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ' και το έργο 'EXCELSIOR' H2020 Teaming του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΠΟΜΗΓΕ) της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκεται στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας, όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων και των Κοινότητων που προγραμματίζουν δειγματοληψίες για τον #COVID19 τις προσεχείς ημέρες. Προς αυτήν κατεύθυνση, το Κέντρο Αριστείας ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’ έχει ήδη υλοποιήσει αποκλειστικά για την Κύπρο πλατφόρμα WebGIS για τη χαρτογράφηση και απεικόνιση των κρουσμάτων και κρίσιμων στατιστικών μεγεθών με στόχο να συνδράμει στη λήψη αποφάσεων των αρμόδιων φορέων.

Σημειώνεται ότι το Κέντρο Αριστείας ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’ έχει ήδη θέσει σε λειτουργία πλατφόρμα WebGIS για την παρακολούθηση της εξέλιξης των παγκόσμιων κρουσμάτων καθώς επίσης και εφαρμογή για τη χαρτογράφηση της προέλευσης του COVID-19. Οι εν λόγω υπηρεσίες είναι προσβάσιμες στο σύνδεσμο https://covid19.excelsior2020.eu.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
1584