Τελικός πίνακας υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες σε Νοσηλευτές (Κλ. Ψυχικής Υγείας)


Σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2014:

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011 (Ν. 25(Ι)/2011), τον τελικό πίνακα των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες σε Νοσηλευτικούς Λειτουργούς (Κλάδος Ψυχικής Υγείας) Υπουργείου Υγείας - Διοίκηση για τα έτη 2015-2016.

Διαβάστε στο πιο κάτω έγγραφο τον τελικό πίνακα των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες σε Νοσηλευτικούς Λειτουργούς (Κλάδος Ψυχικής Υγείας) Υπουργείου Υγείας-Διοίκηση για τα έτη 2015-2016.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
122