Νοσηλευτές ΠΑΣΥΔΥ: Θα συνεχίσουμε να προσπαθουμε, για να επιτύχουμε το στόχο «Υγεία για όλους»

11 Μαι 2019 - 11:43


ΠΑΣΕΣΙ: Δυσαρέσκεια για εγγραφή Παιδιάτρων των κρατικών υπηρεσιών Υγείας στις λίστες του ΓΕΣΥ

09 Μαι 2019 - 21:40


Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. στηρίζει τον αγώνα της Παγκύπριας Συντεχνίας «Ισότητα»

09 Μαι 2019 - 08:51


ΠΑΣΥΔΥ: Τροποποιείται η διαδικασία πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού από τον ΟΚΥπΥ

06 Μαι 2019 - 21:36


Ο ΟΚΥπΥ προχωρεί στην αξιολόγηση νοσηλευτών ΟΚΥπΥ στη βάση κριτηρίων

06 Μαι 2019 - 14:31


ΠΑΣΥΔΥ: Παρών στην υποστήριξη του δικαιώματος των μαιών για κατάλληλη και συνεχή εκπαίδευση

04 Μαι 2019 - 22:03


Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. τιμά και συγχαίρει τις μαίες/μαιευτές για τη συμβολή τους στην υγεία μητέρας και παιδιού

04 Μαι 2019 - 10:37


Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. καταγγέλλει και καταδικάζει τις διαδικασίες προσλήψεων νοσηλευτών από τον ΟΚΥπΥ

03 Μαι 2019 - 12:39


Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ αποκτά το δικό της ηλεκτρονικό έντυπο έκφρασης

12 Απρ 2019 - 09:56


ΠΕΟ-ΣΕΚ: Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΥ άδικα έχουν γίνει αντικείμενο αρνητικού δημόσιου σχολιασμού

09 Απρ 2019 - 13:21

Newsletter