Συντεχνίες ΑΗΚ: Το Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης να υφίσταται μέχρι πλήρους λειτουργίας ΓεΣΥ


ΚΥΠΕ - Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ΑΗΚ διαβεβαιώνουν τους συναδέλφους τους ότι μέχρις ότου λειτουργήσει πλήρως και αποτελεσματικά το ΓεΣΥ, θα αγωνιστούν ώστε το ταμείο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λειτουργεί υπέρ της υγείας των εργαζομένων και όχι ανταγωνιστικά προς το ΓεΣΥ, τονίζοντας ότι όταν εκλείψει αυτή η ανάγκη, "τότε θα αποφασίσουμε διαφορετικά".

Σε εγκύκλιο προς όλα τα μέλη τους, οι συντεχνίες χαρακτηρίζουν αυθαίρετη και μονομερή ενέργεια του Υπουργού Οικονομικών να εξασφαλίσει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για κατάργηση των Ταμείων αυτών που αποτελούν περιουσιακό στοιχείο των εργαζομένων.
Οι συντεχνίες ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν πρόθεση να παρεμβάλουν εμπόδια στην εφαρμογή του ΓεΣΥ και προσθέτουν ότι ήδη συμμετέχουν σε αυτό με την καταβολή εισφορών.
Αναφέρουν ότι θεωρούν πως η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, "πέραν του ότι εξουδετερώνει τον θεσμό των ελεύθερων διαπραγματεύσεων, παραβιάζει εξόφθαλμα τις συλλογικές μας συμβάσεις και παρεμβαίνει σε περιουσιακό στοιχείο των εργαζομένων".
"Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι τη δημιουργηθείσα κατάσταση εκμεταλλεύονται φορείς συμφερόντων, που αντιμάχονται τη φιλοσοφία και τη μορφή λειτουργίας του ΓεΣΥ, προβάλλοντας απορίες και προβληματισμούς για να πετύχουν τους στόχους τους", αναφέρεται στην εγκύκλιο.
Οι συντεχνίες διατυπώνουν ερωτήματα όπως:
Ο οικογενειακός γιατρός είναι συνειδητή επιλογή ενός έκαστου με βαρύνουσα σημασία την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την επιστημονικότητα που φέρει ο κάθε γιατρός και τη βαθιά γνώση του οικογενειακού ιατρικού ιστορικού του καθενός.
Με ποια κριτήρια θα μας υποχρεώσουν να επιλέξουμε προσωπικό γιατρό όταν οι γιατροί οι οποίοι γνωρίζουμε και είναι της επιλογής μας για δεκαετίες, δεν θα ενταχθούν στο ΓΕΣΥ;
Τι γίνεται με τα παιδιά μας όταν οι Παιδίατροι δηλώνουν ότι δεν θα ενταχθούν;
Τι είδους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα έχουμε, όταν σχεδόν στην ολότητα τους επιστημονικές εταιρείες δηλώνουν ότι δεν θα ενταχθούν;
Όταν οι βασικοί πυλώνες του ΓΕΣΥ, τα Κρατικά νοσηλευτήρια, δεν έχουν ουσιαστικά αυτονομηθεί και είναι υποστελεχωμένα και τα Ιδιωτικά δηλώνουν ότι δεν θα ενταχθούν;
Μήπως όλα τα πιο πάνω θα μας οδηγήσουν στις ήδη υφιστάμενες ουρές και στις λίστες αναμονής;
"Στις δηλώσεις του ο κύριος Υπουργός Οικονομικών, σχετικά με την πορεία υλοποίησης του ΓεΣΥ, δήλωσε άγνοια γιατί δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του. Εντούτοις με πρόφαση την αρμοδιότητα του ξηλώνει κάτι που λειτουργεί πολύ σωστά", καταλήγει η εγκύκλιος και δίνεται η διαβεβαίωση ότι τόσο για το συγκεκριμένο θέμα όσο και για άλλα σημαντικά θέματα οι οργανώσεις θα επανέλθουν σύντομα.
Την εγκύκλιο υπογράφουν η Ελεύθερη Παγκύπρια Οργάνωση Προσωπικού Αρχής Ηλεκτρισμού ΕΠΟΠΑΗ, η Συντεχνία Ημικρατικών Δημοτικών & Κοινοτικών Εργατοϋπαλλήλων Κύπρου ΣΗΔΗΚΕΚ και η Συντεχνία Επιστημονικού Προσωπικού Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ΣΕΠΑΗΚ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
854