Συνεχίζει την αναστολή συμμετοχής στον διάλογο με ΟΚΥπΥ ο Κλάδος Νοσηλευτών ΠΑΣΥΔΥ


Το θέμα που προέκυψε για τον τρόπο διεξαγωγής του διαλόγου με τη Διεύθυνση του ΟΚΥπΥ, συζήτησε το νέο ΔΣ του Κλάδου Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού της ΠΑΣΥΔΥ, το οποίο αποφάσισε να παραμείνει σταθερό στην προηγούμενη απόφασή του για προσωρινή αναστολή της συμμετοχής του στο διάλογο.

Ταυτόχρονα, το νέο ΔΣ του Κλάδου ΓΝ Προσωπικού της ΠΑΣΥΔΥ αποφάσισε να απευθυνθεί εκ νέου στον Υπουργό Υγείας, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος, για καθορισμό άμεσης συνάντησης, στην παρουσία της Διεύθυνσης του ΟΚΥπΥ, με σκοπό τον επανακαθορισμό του πλαισίου του διαλόγου που διεξάγεται.

Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση, «το περιεχόμενο της προκήρυξης της θέσης Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού του ΟΚΥπΥ, επιβεβαίωσε τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί από το Δ.Σ. του Κλάδου, τόσο για το θέμα των καθηκόντων και ευθυνών, όσο και των απαιτούμενων προσόντων».

Το νέο ΔΣ του Κλάδου ΓΝ Προσωπικού της ΠΑΣΥΔΥ εκφράζει την ετοιμότητά του να εκφράσει την άποψή του, όταν και εφόσον του ζητηθεί από τη Διεύθυνση του ΟΚΥπΥ, στα πλαίσια ενός καλόπιστου και ειλικρινούς διαλόγου με στόχο την εξασφάλιση μιας ομαλής και ταυτόχρονα αποτελεσματικής πορείας προς την Αυτονόμηση.

«Θεωρούμε ότι τα προβλήματα αυτά θα είχαν αποφευχθεί, εάν προηγείτο ενημέρωση και διάλογος όσον αφορά στην προκήρυξη και το περιεχόμενό της», καταλήγει στην ανακοίνωση.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
253