Πρώτο Επιστημονικό Συνέδριο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) “Science behind Addictions”


 Στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 1 ο Επιστημονικό Συνέδριο για τις εξαρτήσεις στην Κύπρο το οποίο διοργάνωσε η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) στο Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, στη Λευκωσία.

Το Συνέδριο απευθυνόταν σε επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα των εξαρτήσεων, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και φοιτητές. Στο συνέδριο παρευρέθηκαν πέραν των 200 συμμετεχόντων, κυρίως από την Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η ΑΑΕΚ φιλοξένησε ως κύριο ομιλητή το Διευθυντή του Ευρωπαϊκoύ Κέντρου Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία – EMCDDA, κ. Alexis Goosdeel αλλά και άλλους ομιλητές εγνωσμένου κύρους από όλη την Ευρώπη. Οι θεματικές του συνεδρίου αφορούσαν τομείς όπως η πρόληψη, το αλκοόλ, το κάπνισμα, η παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, η κάνναβη, οι βέλτιστες πρακτικές μείωσης της βλάβης, η χρήση και νυχτερινή διασκέδαση και οι εναλλακτικές προσεγγίσεις έναντι των κυρώσεων. Μεταξύ άλλων στο συνέδριο αναδείχθηκαν τα πιο κάτω:

• Η πρόληψη πρέπει να δίνει έμφαση σε δύο επίπεδα, τα στοχευμένα προληπτικά προγράμματα και την εφαρμογή πολιτικών σε όλα τα περιβάλλοντα όπως π.χ το σχολείο και η εργασία

• Ο επικίνδυνος ρόλος του αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και του θηλασμού

• Τα ανθρώπινα δικαιώματα των μη καπνιστών και οι αρνητικές επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος

• Η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε από την επιστημονική κοινότητα στην αναγνώριση της ενασχόλησης με τα τυχερά παιγνίδια ως εξαρτητική συμπεριφορά καθώς και η έμφαση που πρέπει να δοθεί στην ενασχόληση με το διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τη μελλοντική εξέλιξη του φαινομένου

• Η ανάγκη για ενεργό συμμετοχή των άμεσα επηρεαζόμενων από τη χρήση ουσιών στο σχεδιασμό και εφαρμογή αποφάσεων και πολιτικών

 • Η προώθηση καινοτόμων και επιστημονικά τεκμηριωμένων πολιτικών και παρεμβάσεων όπως: η ανάλυση λυμάτων, η τοξικολογική ανάλυση ουσιών σε χώρους νυκτερινής διασκέδασης και φεστιβάλ, οι εναλλακτικές ποινές αντί φυλάκισης και οι χώροι εποπτευόμενης χρήσης. Στόχος της ΑΑΕΚ η καθιέρωση τέτοιου είδους συνεδρίων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
562