Βενετοκλάξη συν Αζακιτιδίνη σε ηλικιωμένους με οξεία μυελογενή λευχαιμία


 ΤΗς ΔΡΟΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΕΡΓΟΥΛΙΔΟΥ-ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ*
Στο 33ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, το οποίο διεξήχθη από τις 09 έως 12 Νοεμβρίου 2022 στην Θεσσαλονίκη και διοργανώνεται από την Ελληνική Αιματολογική Εταιρία παρουσιάστηκαν δεδομένα από την Κύπρο, τα οποία αφορούν την θεραπεία με δύο νεότερες εγκεκριμένες ουσίες, την Βενετοκλάξη και την Αζακιτιδίνη σε ηλικιωμένους ασθενείς, οι οποίοι πάσχουν από οξεία μυελογενή λευχαιμία.

Σε μία ασθένεια όπως η οξεία μυελογενής λευχαιμία, η οποία είχε ιδιαίτερα δυσμενή πρόγνωση μέχρι τα τελευταία χρόνια, λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων θεραπείας και μοναδική επιλογή την χορήγηση υποστηρικτικής αγωγής και μεταγγίσεων, ο συνδυασμός δύο νεότερων φαρμάκων με εύκολη χορήγηση (υποδόρια χορήγηση ενέσεων και από του στόματος χορηγούμενα δισκία), έχει φέρει επανάσταση στην αιματολογία, με την επιβίωση των ασθενών να υπερβαίνει το ένα έτος και να επεκτεινεται στην παρακολουθηση πέρα των δύο ετών.

Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν από το ιδιωτικό ιατρείο της Αιματολόγου - Ογκολόγου Δρ. Μαρία Βεργουλίδου – Στυλιανίδη, με την μορφή e-poster στο παραπάνω αναφερόμενο συνέδριο, παρουσιάζουν το σύνολο ασθενών, οι οποίοι θεραπεύτηκαν στο ιατρείο τα έτη 2021-2022. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών αυτών, επιτυγχάνει πλήρη υφέση της νόσου και μακρά επιβίωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασθενείς που λαμβάναν μεταγγίσεις κατάφεραν να αποδεσμευτούν από αυτές ήδη στον δεύτερο κύκλο θεραπείας. Όπως αναφέρθηκε, λόγω της ευκολίας της χορήγησης αυτής της θεραπείας, οι ηλικιωμένοι ασθενεις είναι πλήρως λειτουργικοί στην καθημερινότητα τους.

Τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα και το γεγονός ότι απρόσκοπτα εφαρμόστηκαν στην χώρα μας, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν οι ηλικιωμένοι ασθενείς με την βαρύτατη αυτή διάγνωση, δίνει σαφή μηνύματα αισιοδοξίας για μελλοντική επέκταση της θεραπείας αυτής και στους ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, ενώ η θεραπεία αυτή ακόμα εφαρμόζεται και στην χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία.

*Αιματολόγος – Παθολόγος Ογκολόγος

Λεμεσός

 

 

 

 

 

 
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


518