Τα Κλινικά Εργαστήρια συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους στη διαρκεια των μέτρων


O Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων, ενημερώνει το κοινό ότι τα Κλινικά Εργαστήρια/Χημεία, ανήκουν στην κατηγορία των επαγγελματιών υγείας και ως εκ τούτου θα λειτουργούν κανονικά κατά τη διάρκεια των μέτρων αναχαίτισης της πανδημίας.

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα συνεχιστεί απρόσκοπτα διεκπεραιώνοντας όλες τις απαραίτητες εργαστηριακές τους εξετάσεις συμπεριλαμβανομένου και του Covid-19.

Καλείται το κοινό προσερχόμενο στα Κλινικά Εργαστήρια για τις εξετάσεις του, να συμμορφώνεται με το διάταγμα του Υπουργείου Υγείας, καθώς και να τηρεί όλα τα απαραίτητα και ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας και ασφάλειας τόσο κατά τη μετάβαση του όσο και κατά την παραμονή του στο Κλινικό Εργαστήριο.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
379